Dataföreningen i Sverige

Svenske Rolf Berndtson in i ledningen för 300 000 europeiska IT-proffs

Pressmeddelande   •   Nov 21, 2006 09:31 CET

Dataföreningens Rolf Berndtson är numera vice president för Cepis, den europeiska sammanslutningen av dataföreningar i mer än trettio länder.

-Cepis är en ingång till att påverka EU-kommissionen vilket är mycket svårt att göra från ett enskilt land, förklarar Rolf Berndtson. Han är ordförande i den svenska Dataföreningen och sedan i lördags även styrelseledamot (vice president) i Cepis, en europeisk sammanslutning av
drygt 30 liknande organisationer runt om i Europa. Totalt har Cepis mer än 300 000 IT-proffs som medlemmar, och numera även en heltidsanställd ”lobbyist” vars uppgift är att påverka EU-kommissionen.

Dessutom är Cepis huvudman för ECDL som står bakom datakörkortet.

Rolf Berndtson berättar att en av de frågor som är viktig för Cepis är ”e-Inclusion” vilket ungefär motsvarar det svenska uttrycket
e-medborgare. Här har olika europeiska länder kommit olika långt.

Var fjärde svensk e-analfabet

-Sverige ligger mycket långt fram i de flesta avseenden, men det är en klen tröst med tanke på att 25-30 % av alla svenskar är e-analfabeter, förklarar Rolf Berndtson. Han tillägger att siffran är 60-70 % på många håll inom EU.

Rolf Berndtson har genom sitt Cepis-arbete träffat Paul Timmmers, som är huvudansvarig för e-Inclusion inom EUs direktorat för IT-frågor.

Mer övergripande har både Dataföreningen och Cepis som huvudfokus att få upp IT-frågor på politikernas dagordning.

-Lyckas vi öka intresset på EU-nivå så ökar nog även den svenska regeringens intresse för IT-frågor, avslutar Rolf Berndtson.

Cepis
Council of European Professional Informatics Societies

www.cepis.org

Dataföreningen i Sverige är en oberoende intresseorganisation för yrkesverksamma inom IT-området och IT-relaterade områden. Antalet medlemmar är cirka 26 000. Dataföreningen står bland annat bakom Datakörkortet.

www.dfs.se

För mer information kontakta Rolf Berndtson, rolf.berndtson@dfs.se, 070-514 20 18, 08-587 434 00.