Sveriges Byggindustrier

Svensken flyttar tio gånger i livet – dalfolk flyttar mest

Pressmeddelande   •   Feb 12, 2007 10:36 CET

Dalfolk bosatta i bostadsrätt flyttar mest, tätt följda av blekingebor, stockholmare och sörmlänningar. Bland landets villaägare flyttar stockholmarna flest gånger. Det visar ett nytt index över svenska folkets flyttmönster som Mäklarsamfundet Bransch och Sveriges Byggindustrier (BI) presenterade idag. Indexet är en del av rapporten ”Varför flytta?” som skildrar flyttmönster och omsättningshastighet på den svenska fastighetsmarknaden. I snitt flyttar svensken tio gånger i livet.

Den svenska bostadsmarknaden präglas av stora regionala skillnader. Vi har starka tillväxtkommuner och län med stark arbetsmarknad, stor inflyttning och stigande bostadspriser parat med bostadsbrist. Samtidigt har vi regioner med helt eller delvis motsatta förutsättningar. Riksgenomsnittet för hur många villor av totalbeståndet i Sverige som omsätts per år låg på blygsamma 3,8 procent 2005. Rapporten ”Varför flytta?” av Björn Wellhagen, ansvarig för bostadsfrågor på BI, och utredare Claudia Wörmann på Mäklarsamfundet Bransch visar att det finns ett direkt samband mellan antalet nyproducerade bostäder och omsättningen i respektive län.

– Det är viktigt att Sverige producerar ett nytillskott på bostadsmarknaden som genererar flyttkedjor. En flyttkedja uppstår när någon flyttar från en bostad och någon annan flyttar in, vilken i sin tur lämnar en annan bostad som en tredje part flyttar till osv. Flyttkedjor bidrar till att frigöra bostäder på bostadsmarknaden och ökar rörligheten i beståndet, säger Bo Antoni, VD på BI.

I Sverige färdigställdes under 2005, i absoluta tal, färre bostäder än i något av våra nordiska grannländer. Studier visar att fler större bostäder leder till längre flyttkedjor och att fler mindre bostäder ger kortare flyttkedjor. Trots detta talar sig många av våra politiker varma för att i första hand satsa på byggandet av mindre bostäder.

– Det svenska samhällets tillväxt är beroende av att vi kan flytta dit arbeten och studier finns. En flexibel arbetsmarknad förutsätter en rörlig bostadsmarknad. Att då som alliansregeringen nu föreslår, den utlovade och efterlängtade sänkningen av fastighetsskatten ska finansieras med höjda flyttskatter, är att styra åt fel håll. Samhället ska uppmuntra och inte straffa dem som väljer att anpassa sig efter ändrade förutsättningar och nya krav, säger Lars Kilander, VD på Mäklarsamfundet Bransch.

Läs rapporten inklusive det nya indexet på www.maklarsamfundet.se och på www.bygg.org, direktlänk www.maklarsamfundet.se/upload/Bransch%20&%20media/Pdf/070212flyttrapport.pdf


För mer information kontakta Mäklarsamfundet Bransch:

· Lars Kilander, VD, tfn 08-544 96 550,

· Claudia Wörmann , utredare, tfn 08-544 96 550, 0709-90 68 14,

· Anna Grönlund, media- och kommunikationsansvarig, tfn 08-544 965 50, 070-720 12 55.Eller Sveriges Byggindustrier:

· Bo Antoni, VD, 08-698 58 26,

· Björn Wellhagen, ansvarig för bostadsfrågor, tfn 08-698 58 65,

· Gisela Högberg, informationschef, tfn 08-698 58 24, 0708-58 24 44.Sveriges Byggindustrier är bransch- och arbetsgivarorganisation för bygg- och anläggningsföretag verksamma i Sverige. Drygt 2700 medlemsföretag samverkar inom förbundet för att skapa goda förutsättningar och villkor för byggindustrin och dess anställda. www.bygg.orgMäklarsamfundet är bransch- och serviceorganisationen för Sveriges fastighetsmäklare. Organisationen, som grundades 1919, representerar en majoritet av landets fastighetsmäklare. www.maklarsamfundet.se