Svensk Mjölk AB

Svenskens inställning till kor kartlagd

Pressmeddelande   •   Maj 26, 2004 09:21 CEST

Fem av hundra svenskar har koskräck. Men desto mer utbredd är bilden av den svenska kon som en snäll och trivsam producent av världens godaste mjölk. Den är så god att varannan svensk skulle sluta dricka mjölk om den inte var svenskproducerad. Det visar Svensk Mjölks kobarometer som har tagit tempen på svenskarnas relation till kor, mjölk och livet på landet.

Drygt hälften av svenskarna (53%) kommer i kontakt med kor under sommaren. Den andra halvan ser på sin höjd en kohage genom bilrutan. Men oavsett kontakten med kor tycker vi att svenska kor och mjölkbönder är viktiga och att de producerar världens godaste mjölk. 9 av 10 svenskar (87%) mellan 16 och 64 år tycker att det är viktigt med svensk mjölkproduktion. 8 av 10 (80%) av dem som aldrig kommer i kontakt med kor skulle sakna dem om de inte fanns.

– Slutsatsen från undersökningen är att svenskarna har ett kärleksfullt förhållande till sina kor och sätter stor tilltro till mjölkbönderna. Vi anser att de svenska korna mår bäst i världen och därför producerar den godaste mjölken. Skulle vi av någon anledning inte ha några mjölkkor skulle sju av tio av oss helt enkelt sluta dricka mjölk, säger Christer Eliasson, mjölkbonde och ordförande i Svensk Mjölk.

En av de absolut viktigaste orsakerna till att mjölken smakar så bra tror svenskarna är att korna har möjlighet att vara ute på somrarna. 94 procent tror att detta faktum påverkar smaken och kvaliteten positivt.

Visste du att kor kan:


känna igen sin egen plats i ladugården

känna igen sin egen bonde

kommunicera med sin bonde

skilja på ätliga och giftiga växter

gå på led

känna igen sitt eget namn

välja själva när de vill bli mjölkade

Svenskarna har höga tankar om kor. I undersökningen trodde en klar majoritet att korna skulle klara allt detta med lite träning, vilket de också gör.

Kvinnor mer positiva till kor än män
Kvinnor har en mer hjärtlig inställning till kor än vad män har. Både män och kvinnor tycker att trivsam (62%) och snäll (53%) är de egenskaper som bäst utmärker en ko. Men kvinnor tycker dessutom, i högre utsträckning än män, att kor är söta, kloka och vackra, medan män lägger större tonvikt än kvinnor vid illaluktande, dumma och lustiga. Två procent av svenskarna mellan 16 och 64 år anser dessutom att kor är heliga!

Yngre mer trogna än äldre
Mer än varannan svensk mellan 16 och 39 år skulle sluta dricka mjölk om den inte var svenskproducerad (16-24 år: 58%, 25-39 år: 53%), jämfört med drygt fyra av tio svenskar (44%) mellan 40 och 64 år.
– Äldre har en närmare relation till kor än vad yngre har, men yngre är mer lojala mot den svenska mjölken, säger Christer Eliasson. Det är uppenbart att smaken och kvalitén är avgörande för de yngre åldersgrupperna. Det visar sig nämligen också att mer än sju av tio svenskar mellan 16 och 39 år tycker att svenska mjölkkor producerar världens godaste mjölk, jämfört med lite lägre sex av tio mellan 40 och 64 år.

Geografiskt sett ligger den svenska mjölken norrlänningarna varmast om hjärtat. 60 procent av norrlänningarna skulle sluta dricka mjölk om den inte var svenskproducerad, jämfört med 44 procent av stockholmarna.

Kopatrioter är vi allihopa
Den ko-ras som är vanligast i varje region är också den såväl invånare som sommargäster i regionen tycker är finast. I sydöstra Sverige vurmar man för den rödvita kon, i Skåne den svartvita och i norra Sverige – där den svartvita kon visserligen röstas fram som finast – är fjällkon betydligt mer omtyckt än i resten av landet.

Om undersökningen
1000 personer mellan 16 och 64 år har svarat på en e-postenkät mellan den 22 april och 2 maj 2004. Respondenterna är slumpmässigt utvalda och representativa för den del av befolkningen som har tillgång till internet. Undersökningen är beställd av Svensk Mjölk och genomförd av omvärldsanalysföretaget United Minds. Datainsamlingen gjordes av undersökningsföretaget Cint.

Fler kofakta kan man också få om man tar en konstpaus i Gallerian i Stockholm. Där står Svensk Mjölks bidrag till CowParade som har premiär i Stockholm på lördag 29 maj. Kon är en skön sittplats och låter dessutom som en idisslande ko.

Mer information:
- pressbilder från kobarometern
- Sifferunderlag kobarometern
- Christer Eliasson, mjölkbonde och ordförande i Svensk Mjölk, 070-893 22 24
- Magnus Stark, pressansvarig Svensk Mjölk, 070-347 41 60