PREERA

SVENSKHETEN KARTLÄGGS I NY STUDIE

Pressmeddelande   •   Apr 27, 2009 15:31 CEST


 

- Mätningen på Island gjordes tidigt i höstas och resultaten var att landet, om det hade varit ett företag, skulle ha varit konkursfärdigt. Det visade sig stämma och bara några veckor senare var Islands kris förstasidesstoff i hela världen, säger Martin Sande som är ansvarig för mätningen på Preera.

Den amerikanska mätningen genomfördes efter det att Barak Obama valts till president. Resultatet liknade det från Island. Framför allt avspeglade studien en stor oro inför framtiden när det gällde grundläggande saker som risk för fattigdom och tillgång på bostäder. Tidigare har liknande mätningar gjorts ibland annat Danmark, Lettland och Argentina.


 

Undersökningen bygger på undersökningsverktyget CTT som utvecklats av Richard Barret på Values Center i USA. CTT är det ledande verktyget för studier av företags- och organisationskultur. I Sverige har CTT använts av bland andra Volvo, Skanska och Kriminalvården.

- Jämfört med många andra mätningar som bara ger resultat i form av siffror ger CTT en mer nyanserad bild.

Det är viktigt om vi bättre ska förstå vilken kultur och vilka värderingar människor själva har, vilka de anser att företaget, organisationen eller landet präglas av samt hur de skulle vilja ha det, säger Martin Sande.


 

I den svenska mätningen ingår 1 016 respondenter. Utöver att svara på frågor om det svenska samhället har de också gett svar på hur de ser på den egna arbetsplatsen.

- Det ska bli intressant att se hur Sverige står sig gentemot andra länder, men också om det finns några skillnader mellan människor i privat och offentlig sektor, mellan Stockholmare och "lantisar" eller mellan män

och kvinnor. Vi kommer också att få svar på om svenskarna trivs bättre med samhällskulturen än med kulturen på den egna arbetsplatsen, avslutar Martin Sande.


 

I anslutning till den svenska mätningen kommer ett internationellt möte att arrangeras i Stockholm för att utveckla samarbetet kring de nationella mätningarna världen över. Utöver Richard Barret och andra

representanter från Values Center i USA kommer representanter från bland annat Sverige, Island, Danmark, Lettland och England att delta vid mötet som är det första i sitt slag i världen.


 

Martin Sande, Preera

031-750 90 67

martin.sande@preera.se

 

Resultatet av mätningen kommer att presenteras vid två seminarier den 13 maj 2009.

 

I Göteborg sker presentationen kl 07.30 på Storan.

 

I Stockholm presenteras undersökningen kl 12.00 på United Spaces, Vasagatan 11.

 

För ytterligare information kontakta:

 

 

Sverige värd för första internationella mötet om nationella mätningar

 

 

Stora möjligheter till jämförbarhet

 

 

Ett beprövat verktyg med möjlighet till nyansering

 

 

Managementkonsultföretaget Preera genomför tillsammans med Corporate Missions, Nordic Brand Academy och Fortus AB den första svenska kulturstudien i sitt slag. Undersökningen genomförs med samma verktyg och samma metod som används för att kartlägga företags- och organisationskulturer.

 

Nyligen har liknande mätningar gjorts ibland annat USA och Island. Resultatet av den svenska studien kommer att publiceras i början av maj.