Sida

Svenskt bistånd för insatser till jordbävningsdrabbade på Haiti

Pressmeddelande   •   Jan 13, 2010 14:45 CET

Jordbävningen på Haiti igår befarar ha krävt många tusentals människors liv och orsakat omfattande materiell förödelse. Svenska medel på sex miljoner kronor görs nu omedelbart tillgängliga för de första akuta insatserna genom en lokal fond för naturkatastrofer på Haiti. Förutom det beviljar Sida i dag 450 000 kronor till Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap, MSB, för tekniskt stöd. Sida reserverar ytterligare 20 miljoner för insatser genom MSB med fokus på samordning och logistik på begäran av FN och EU.
- Vi har beredskap att blixtbehandla ansökningar från civilsamhällets humanitära organisationer som redan har verksamhet på Haiti men även inför den kommande officiella katastrofansökan från FN, säger Per Byman, chef för Sidas humanitära arbete.

- Haiti är ett av världens fattigaste och mest sårbara länder och landet drabbas regelbundet av olika typer av naturkatastrofer. Vi har sedan orkansäsongen 2008 tillsammans med FN varit med och byggt upp en lokal fond för naturkatastrofer på Haiti för att organisationer på orten ska kunna hantera de första livräddande och akuta insatserna, säger Per Byman.

Den lokala naturkastastorf-fonden får för närvarande svenskt stöd med 24 miljoner kronor och drivs genom FN:s samordningsorgan OCHA. Främst utgår stöd till lokala organisationer och aktörer. Sedan de orkaner som drabbade Haiti i slutet av 2008 har Sida även pågående samarbeten med World Food Program, barnfonden Unicef och Världshälsoorganisationen WHO. Sammanlagt handlar det om 53 miljoner i pågående avtal för humanitära insatser på Haiti där den lokala fonden och FN-organen ingår men även verksamhet av Läkare utan gränser och Internationella Rödakorset.

- Det viktiga, som alltid vid den här typen av katastrofer, är att insatserna samordnas och att biståndsgivarna satsar sina medel på olika typer av insatser så att responsen blir så effektiv som möjligt, säger Per Byman.

För mer information och kommentar: Sidas Presstjänst 08-698 55 55