Sida

Svenskt bistånd i topp för att rädda mammors liv

Pressmeddelande   •   Dec 03, 2013 10:00 CET

Varje dag dör nästan tusen kvinnor i samband med graviditet eller förlossning, 99 procent av dem i utvecklingsländer. Svenskt bistånd lilgger i topp när det gäller satsningar för att rädda mammor vid förlossningar. Den nya Biståndsbarometern från Sida visar att det svenska stödet ledde till att 140 000 kvinnor kunde föda barn på institution och en miljon kvinnor fick tillgång till förebyggande mödrahälsovård förra året.

En av svenska biståndet mest prioriterade områden är kvinnor och barns hälsa. Därför är stöd till barnmorskor en viktig svensk fråga. Sverige har drivit frågan längst och hårdast av alla biståndsgivare de senaste 15 åren, även i motvind. Förra året var Sverige den största givaren i världen inom området, följt av Norge och Holland.

Utöver de 140 000 kvinnor som fick möjlighet att föda på en institution istället för att gå igenom en riskfylld förlossning hemma - att jämföra med de ungefär 100 000 förlossningar som sker i Sverige varje år - så har svenskt bistånd 2012 också bland annat lett till att:

  • Cirka 1,1 miljoner människor har fått tillgång till preventivmedel
  • 18 miljoner kondomer har distribueras
  • 70 000 kvinnor har fått tillgång till säkra aborter
  • Över 1 100 kvinnor fått behandling för komplikationer till osäkra aborter

I dag presenterar Sida för första gången Biståndsbarometern, ett nytt verktyg för att ge en tydlig indikation om hur utvecklingen inom flera utvalda biståndsområden går och som ska göra resultaten tydliga inom olika delar av det svenska biståndet. Först ut i Biståndsbarometern är hälsosektorn – som visar på stora effekter av det svenska stödet inom hela hälsoområdet.

Det är glädjande att vi gjort sådana enorma framsteg inom hälsoområdet i världen, idag är det färre kvinnor som dör när de föder barn och barn behöver inte längre dö i enkla barnsjukdomar. Sverige och Sida har spelat en viktig roll för att nå fram till dessa globala resultat, säger Charlotte Petri Gornitzka.

Resultatet av biståndet går tydligast att se inom enskilda områden som till exempel att säkerställa tillgång till säkra förlossningar, förbyggande vård, tillgång till preventivmedel och vaccination. Inom andra områden tar det längre tid att se resultat - som arbetet med att rättighetsfrågor eller att bygga infrastruktur. Dessa insatser är också helt avgörande för att fattiga människor ska få det bättre.

Som stor givare till UNFPA, FN:s befolkningsfond, har Sveriges engagemang väsentligt bidragit till vårt arbete för att rädda kvinnors liv runt om i världen. Genom Sveriges stöd till vår fond för mödrahälsovård har vi tillsammans med partners utbildat mer än 10 000 barnmorskor, som har hjälpt 1,75 miljoner kvinnor till säkra förlossningar i 43 länder, säger UNFPAs chef Babatunde Osotimehin.

Sida fortsätter att satsa på hälsoområdet.  I dagarna tar myndigheten ett stort beslut om att utöka stödet till UNFPA:s Maternal Health Thematic Fund (MHTF) med totalt 369 miljoner kronor under fyra år. Fonden har fokus på tillgång till sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter och kommer att koncentrera sitt arbete på att minska den idag höga mödradödligheten i 40 länder, de flesta i Afrika söder om Sahara.

Läs mer om Biståndsbarometern här. För mer information om flera nya beslut om mödrahälsa här.

För mer information kontakta Sidas pressansvariga på 08-698 55 55 eller press @ sida.se