Miljöpartiet de gröna

Svenskt engagemang i Irakkriget!

Pressmeddelande   •   Maj 11, 2004 10:51 CEST

Det svenska försvaret ska låna ut avancerat krigsmateriel, betalat och ägt av svenska skattebetalare, till Italiens krigföring i Irak. Det sker utan debatt i riksdagen och utan riksdagsbeslut.

- Helt oacceptabelt och utan debatt om riskerna och konsekvenserna för Sverige säger Ångström på sin hemsida www.larsangstrom.nu.

- Jag kommer att lyfta ärendet omedelbart nu på onsdagens möte i Exportkontrollrådet. Den här typen av engagemang i ett av de mest kontroversiella krigen i modern tid måste analyseras, diskuteras och beslutas på politisk nivå. Att låna ut svenska skattebetalares försvarsmateriel till Irakkriget bör rimligtvis inte beslutas på tjänstemannanivå. Ärendet måste upp på regeringens bord.

Försvaret har tidigare lånat ut artelleriledningssystemet Arthur till Storbritannien. Att så skedde har av myndigheten ISP motiverats med att kriget då inte hade startat. Nu är situationen annorlunda.

Mer information finns på www.larsangstrom.nu

Kontakt: Lars Ångström 070-538 78 04
Agnetha Boström, politisk sekreterare 070-273 87 00