Mölnlycke Health Care

Svenskt förband ger skydd mot strålskador vid bröstcancer

Pressmeddelande   •   Nov 22, 2011 15:44 CET

Trots att nio av tio strålbehandlade bröstcancerpatienter drabbas av hudskador saknas evidensbaserad behandling. En av de få studier som gjorts visar att moderna förband kan minska hudreaktionerna med 30 procent jämfört med standardbehandlingen med vattenbaserade krämer.

Varje år genomgår tusentals kvinnor med bröstcancer strålbehandling. Biverkningarna är vanligtvis hanterbara, men så många som 80-90 procent av de kvinnor som strålbehandlas mot bröstcancer drabbas av olika hudreaktioner; rodnad, torrhet, hudavflagning, klåda eller sår. Mellan 10 och 15 procent får kraftiga reaktioner med vätskande sår.

Strålterapeuten Katie Diggelmann, verksam vid strålbehandlingskliniken på Dunedin Hospital på Nya Zeeland, reagerade på att det inte fanns någon evidensbaserad behandling av hudskador till följd av strålbehandling – ett patientnära och hittills olöst problem. En av sköterskorna på sjukhuset, Jo Tuaine, nämnde för Katie Diggelmann att hon hade noterat att skumförband med silikonskikt verkade ge bättre lindring än de vattenbaserade krämer som vanligen används.

Det var detta tips som kom att ligga till grund för Katie Diggelmanns studie som så småningom också kunde publiceras i British Journal of Radiology.

Undersökningen genomfördes på ett relativt litet patientunderlag, 24 kvinnor med bröstcancer som fick agera såväl interventionsgrupp som kontrollgrupp. Så snart hudrodnad uppstod randomiserades ena halvan av ytan till behandlades med en traditionell kräm medan den andra täcktes av förbandet som fick sitta kvar under behandlingarna.

Silikonförbanden minskade hudreaktionerna med 30 procent. Förbanden som användes bygger på en svensk uppfinning, Safetac-teknologin, som förhindrar att förbandet fastnar i sår, som är fixerat mot sidoläckage och som inte behöver bytas så ofta.

Resultaten från Nya Zeeland beskrivs som anmärkningsvärt positiva och har lett till att behandling med liknande förband nu är standard inte bara för bröstcancerpatienter utan för alla cancerpatienter som genomgår strålbehandling vid kliniken i Dunedin.

Smärtfria förband – en svensk uppfinning
Förbanden som användes bygger på en svensk uppfinning, Safetac-teknologin. Det handlar om smärtfria förband som inte fastnar i såret, men som fäster så säkert att det är helt fixerat mot sidoläckage och som inte behöver bytas så ofta.

Användningen av förband som bygger på Safetac-teknologin är nu standard inte bara för patienter med bröstcancer, utan för alla cancerpatienter som genomgår strålbehandling vid kliniken i Dunedin. Nu planeras också utökade studier med 100-120 patienter som behandlas vid flera kliniker på Nya Zeeland.

Samtidigt dras riktlinjerna upp för en motsvarande studie på svenska och norska kvinnor som fått strålbehandling mot bröstcancer. Förhoppningen är att studien kan starta i början av 2012.

Mölnlycke Health Care är en världsledande tillverkare av engångsprodukter för operation och sårbehandling och erbjuder servicelösningar för den professionella hälsosektorn.Företaget är specialiserat på unika lösningar inom patientnära områden. Ett exempel är den prisbelönta Safetac-teknologin som revolutionerat sårbehandlingen under mer än 20 år. Förband med Safetac fastnar inte i såret och minimerar smärta och vävnadsskador vid förbandsbyte.

Mölnlyckes produkter används idag över hela världen och miljoner patienter har sluppit onödigt obehag tack vare de prisbelönta Safetac-förbanden. Många sjukhus har också kunnat öka sin effektivitet och minska sina kostnader tack vare företagets kundanpassade operationsset. Mölnlycke Health Care har omkring 7 000 anställda i 30 länder. Huvudkontoret ligger i Göteborg.