Contur Software AB

Svenskt företag först med webbaserad forskningstjänst

Pressmeddelande   •   Apr 02, 2009 08:06 CEST

Svenska företaget Contur Software är först i världen med en webbaserad tjänst för labböcker. iLabber heter den kostnadseffektiva tjänsten som gör att även enskilda forskare och mindre organisationer nu kan effektivisera forskningsarbetet genom elektroniska labböcker.

Forskarens labbok har traditionellt varit en pappersbaserad loggbok med bland annat metodbeskrivningar, anteckningar, diagram och resultat. De senaste åren har elektroniska labböcker blivit allt vanligare i forskarvärlden på grund av tydligare dokumentation, tidsbesparingar, sökbarhet och möjlighet att enkelt dela med sig av informationen. Ett hinder för mindre forskargrupper är att elektroniska labböcker kräver investeringar i hårdvara, licensavgifter och underhåll.

För att börja använda iLabber behöver användaren bara ladda ner ett program till sin dator vilket tar ett par minuter. Drift, underhåll och datalagring hanteras av Contur Software. Tjänsten riktar sig till enskilda forskare och forskargrupper med upp till 15 användare, både hos kommersiella och akademiska organisationer. För ensamma forskare är tjänsten gratis att använda. Företag betalar 60 dollar per månad och användare medan akademiska organisationer betalar halva priset.

­- Det finns inga tvivel om att elektroniska labböcker kommer bli dominerande inom forskningsvärlden och de flesta större organisationer använder redan sådana system, säger Martin Wattin, VD på Contur Software. Responsen från användare som har testat iLabber är väldigt positiv och vi tror att det finns ett starkt behov av denna tjänst från det stora antalet enskilda forskare och mindre organisationer som inte har kunnat utnyttja fördelarna med elektroniska labböcker tidigare.

Labboken är av stor legal betydelse och den används ofta vid patentfrågor för att kunna bevisa vem som är först bakom en upptäckt. Autenticiteten av labboken är avgörande och iLabber innehåller därför en funktion för digital signering från kollegor för att kunna verifiera alla forskningsresultat. Säkerhetskopiering av all data sker automatiskt för lagring externt.

­- Att kunna säkerställa patenträttigheter med hjälp av ett system som är både pålitligt och lätthanterligt är avgörande för vår verksamhet, säger Evert Homan, forskare på bioteknikbolaget Beactica som har testat iLabber. iLabber passar särskilt start-ups som Beactica eftersom det är kostnadseffektivt och snabbt går att lägga till användare i takt med att behovet växer. För oss hör pappersbaserade labböcker till det förflutna.

Contur Software är redan ett välkänt namn inom forskningsbranschen. 2003 lanserade företaget den elektroniska labboken ConturELN (Electronic Laboratory Notebook) som idag används av ungefär 60 organisationer runt om i världen. Kundlistan omfattar bland annat Biovitrum, Karo Bio, Merrimack och delar av Karolinska Institutet och University of Oxford. iLabber bygger på ConturELN och innehåller i stort samma funktioner.

För mer information kontakta:

Martin Wattin, VD Contur Software

Tel: +46 708 97 79 67

Email: martin.wattin@contur.com

Om Contur Software

Contur Software är ett privatägt mjukvarubolag som grundades 1999. 2003 lanserades ConturELN, ett system för elektroniska labböcker som idag används av cirka 60 forskningsorganisationer runt om i världen. Contur Software räknas bland de fem största globala leverantörerna av system för elektroniska labböcker. Bland kunderna finns Biovitrum, Kara Bio, Karolinska Institutet, Merrimack, University of Oxford, University of Toronto, Johnson Matthey, Plasticolors m.fl. Företaget har cirka 20 anställda och är baserat i Stockholm. www.contur.com.