Moving2Barcelona

Svenskt i fastighetskrisens Spanien.

Pressmeddelande   •   Nov 23, 2011 13:41 CET

- Moving2Barcelona lanserar ett kundbaserat mäklarsystem.
- Moving2Barcelona arbetar uteslutande för köparen.

Bankinter, som är ansedd som Spaniens främsta internetbank förutspår att en fortsatt svag efter-frågan på bostäder kommer att fortsättningsvis kraftigt driva fastighetspriserna nedåt.


- Moving2Barcelona arbetar uteslutande idag i Barcelona. Vi är inte en traditionell fastighetsmäklaresom tjänar provision på att kundens pris blir så högt som möjligt. Vi tjänar pengar på att förhandla ner kundens förvärvspris så mycket som möjligt. Moving2Barcelona får därefter del av det nedförhandlade priset i form av en success fee, säger Emil Desotto, Moving2Barcelona.


I utkanten av storstadsområdena och i de kraftigt exploaterade kustområdena finns idag ett stort antal osålda bostäder. Vissa uppskattningar indikerar att det kan röra sig om så mycket som 200 000 bostäder som kommer att bli extremt svårsålda trots mycket kraftiga prisreduktioner, i vissa fall så mycket som 50 procent.


- Det finns idag många bra möjligheter att förvärva en bostad i Barcelona till mycket attraktiva priser. Utbudet är stort och varierat, många säljare måste helt enkelt sälja pga finanskrisen och det finns nu ett stort utrymme för alternativa och kreativa lösningar, rent2buy är bland annat en sådan, säger Emil Desotto, Moving2Barcelona.

Rent2Buy är ett avtal mellan en hyresgäst och en fastighetsägare, där hyresgästen har rätt att köpa fastigheten/lägenheten efter att ha hyrt den under en bestämd tid, normalt högst 5 år. I det fall hyresgästen beslutar att köpafastigheten/ lägenheten kommer i regel, en del av hyran som redan betalats under hyresperioden att dras av fråndet slutgiltiga försäljningspriset.


För mer information kontakta:
Emil Desotto (+34) 681 085 906
emil.desotto@moving2barcelona.se

Moving2Barcelona arbetar enbart för dig som köpare. Vi har en dagsaktuell, ständigt uppdaterad bild av fastighetsmarknadsläget i Barcelona. Vi betraktar alla aspekter av ett köp och väger in alla för- och nackdelar och ger sedan en balanserad och garanterat opartisk rådgivning.