Gislen Software AB

Svenskt-Indiskt pionjärföretag firade 20-årsjubileum

Pressmeddelande   •   Sep 12, 2014 08:11 CEST

Gislen Software Private Limited meddelar att de precis firat sitt 20-årsjubileum i Chennai i Södra Indien. ”Under de senaste 20 åren har vi växt från 3 personer till ett agilt företag som jobbar med kvalitetslösningar för kunder som ABB, SAS, TNS-Sifo, Swedish Match och PostNord” säger VD Mikael Gislén.

Mikael Gislen startade företaget i ett litet kontor I Madras Export Processing Zone i Chennai 1994. Gislen Software har varit ett värdegrundat företag från början och har nu växt till mer än 50 personer med en stark positiv företagskultur som inkluderar:

‘No Corruption’ policy: Under sin 20-åriga historia har Gislen software aldrig get eller betalt några mutor. ”Det har inte alltid varit lätt, men det är inte omöjligt heller, men över tiden som gått har myndighetspersoner gett oss mer och mer respekt och till och med uppmuntrat oss” säger Mikael Gislén.

Informell organisation: Med sin svenska bakgrund var det naturligt för Mikael Gislen att bygga upp en informell organisation. Senare har organisationen utvecklats och tagit in mer indisk influens men fortfarande sitter alla chefer i landskapet och alla anställda är du med varandra och använder förnamn istället för Sir/Madam som annars är vanligt i Indien. Närmare 50% av de anställda har besökt Sverige. Under de första åren ledde den svenska informella kulturen sannolikt till en långsammare tillväxt men den agila programutvecklingsmetodiken tillsammans med en mognande unik kultur har lett till en mer holistisk tillväxt under de sista åren. Bortsett från välkända svenska storföretag har Gislen Software också start-up kunder som jobbar med modern teknologi som moln, mobil och integrationsteknologi.

Fokus på de anställda: Det finns en stark focus på att varje anställd skall känna sig hemma och bli del av the “Gislen Software family”. Eftersom IT industrin är känd för sina omänskliga arbetstider och hård press på leveranser har företaget gjort mycket för att säkerställa en hälsosam arbetsmiljö och rimliga arbetsförhållande för sina anställda. Företaget uppmuntrar t.ex. de anställda att vara fysiskt aktiva. Det finns ett gym och Gislen Software har tagit initiativ till ett årligt MEPZ-Run. Mer än halva arbetsstyrkan har anmält sig till den största årliga Marathon tävlingen i december 2014.

“Vår personalomsättning är bland den lägsta inom vår industri”. Det är vanligt att anställda stannar mer än 10 år i företaget” säger Vanitha Venugopal som är chef för programutveckling hos Gislen Software.

Alltid i tid: Företaget sätter kundernas behov främst och fokuserar på att skapa maximalt värde, leverera högsta möjliga kvalitet och leverera i tid. ”Våra kunder värdesätter vår kvalitet och vår flexibilitet. Vi säger att vi står på tå för att serva och att gå en extra mil. Detta har lett till att våra kunder fortsätter att jobba med oss år efter år” säger Anand Kumar Vyas som är chef för Integrationstjänster hos Gislen Software.

CSR och Miljö: Att ge tillbaka till samhället och att minimera miljöpåverkan är central för Gislen Software. Företaget har bildat och stöder en stiftelse som driver en skola och tre hem för barn från fattig eller problembakgrund.

Dessutom organiserar man olika CSR-aktiviteter som bloddonation, klädinsamling. Dessutom har man satt upp solceller på taket, tvåglasfönster, LED-ljus mm. Tack vare detta har man minskat sin elförbrukning med mer än 40 % “Jag är stolt att sitta I styrelsen för ett företag som har så stark övertygelse om att ett företag skall vara en bra samhällsmedborgare samt tar initiativ till att använda ren energi och minska sin miljöpåverkan”, säger Philip John, som är en av styrelseledamöterna för Gislen Software och VD för det indiska dotterbolaget för ett amerikanskt Webdesignföretag och han är också internationellt erkänd hunddomare..

Företaget har ca 40 % kvinnliga anställda och 3 anställda inklusive Anand och Vanitha nämna ovan är delägare.

“Den genomsnittliga livslängden för ett företag lär vara 5 år. Men det är inget under att ett företag med så tydlig värdegrund firar sitt 20-årsjubileum”, säger Philip Robinson, pensionerad Director för Financial Crime division hos The Financial Service Authority i Storbritannien som också besökte Indien i samband med företagets jubileum. 

Gislen Software startades av den svenske entreprenören Mikael Gislen September 1994 och har sedan dess tillhandahållit outsourcade utvecklingstjänster. Gislen Software har ett team av duktiga utvecklare i Chennai (fd. Madras) i Södra Indien, som fokuserar på att leverera högkvalitativa IT lösningar som hjälper kunder att nå sina kritiska IT mål. Företaget har mycket låg personalomsättning och är kvalitetscertifierat enligt ISO 9001:2008 Tick-IT. Gislen Software tränar sina medarbetare i hur man framgångsrikt skall jobba över kulturgränserna. 

Bland kunderna märks ABB, Post Nord, Scandinavian Airlines, Swedish Match samt TNS-Sifo. Gislen Software har också ett nära samarbete med e-man AB i Sverige.

Företaget har bildat en stiftelse som driver en skola för fattiga barn, man har mycket medveten fokus på att vara ett etiskt och miljövänligt företag.Ca. 40% av de anställda är kvinnor.

Gislen Software AB är ett helägt dotterbolag till Gislen Software Pvt. Ltd., men huvuddelen av försäljningen sker fortfarande direkt från moderbolaget i Indien.