Awapatent

Svenskt internationellt patentras

Pressmeddelande   •   Feb 11, 2011 09:28 CET

Ny statistik visar att svenska företag lämnade in nära 12 procent färre internationella patentansökningar under 2010 än året innan, medan det globala antalet ökade med 4,8 procent. ZTE tredubblade antalet publicerade ansökningar medan Ericsson halkade ner tre placeringar på topplistan.

Bakom ökningen stod framförallt japanska, kinesiska och sydkoreanska företag, medan de flesta västländer backade. Mathias Loqvist, europapatentombud och partner på Awapatent, kommenterar siffrorna.

– Finanskrisen har helt klart fått många västföretag att skjuta upp sina patentansökningar. Svenska teknikföretag är generellt sett duktiga på att hantera patent affärsstrategiskt, vilket ofta innebär att man söker få men effektiva patent som verkligen kommer till nytta. Men under flera år har vi sett att kineserna i snabb takt blir allt bättre på att spela tufft enligt regelboken, och flyttar fram positionerna inom många branscher, säger Mathias Loqvist.

Den dominerande långsiktiga trenden är, årets siffror till trots, att svenska företag i allt högre utsträckning söker patentskydd genom internationella och europeiska patentansökningar snarare än nationellt genom PRV.

Telekombolag i topp, men Ericsson backar

Hälften av världens patentintensivaste företag är numera verksamma inom telekombranschen, där kinesiska ZTE rusar från plats 22 till att bli tvåa och därmed passera Qualcomm, Huawei, LG och Ericsson. Den svenska telekomjätten tappar tre placeringar till nionde plats. Dessutom rusar Google och Apple, nykomlingar i telekombranschen, 47 respektive 29 placeringar.

– Telekomvärlden har skakats om rejält de senaste månaderna med många uppmärksammade patenttvister. Det trendbrottet beror på kombinationen av att företagen ligger allt närmare varandra tekniskt och att intåget av nya konkurrenter gör att marknadsandelar och marginaler pressas. De som blir pressade allra hårdast går då till domstol med sina patent för att få till stånd licensavtal som ger nya intäkter, och de nya spelarna rustar sig genom att stärka sina patentportföljer, säger Mathias Loqvist.

Antal internationella patentansökningar – tio främsta länderna

Företagen med flest publicerade internationella patentansökningar 2010

För ytterligare information:
• Mathias Loqvist, Europapatentombud och partner, Awapatent AB, tel. 073-6425118, mathias.loqvist@awapatent.com  
• Birgitta von Friesendorff, kommunikationschef Awapatent AB, tel. 0706-38 91 96, birgitta.von.friesendorff@awapatent.com  

Övrig pressinformation gällande Awapatent finns här.

Om Awapatent
Awapatent är ett ledande Europeiskt konsultföretag inom immaterialrätt. De hjälper sina kunder att göra affärer av sina idéer och innovationer genom att kombinera affärsförståelse med juridisk och teknisk expertis. Awapatent har djup kompetens inom patentfrågor, design- och varumärkesskydd, marknadsrätt, tvister, avtal och riskanalyser. Deras kunder finns i hela världen och inkluderar bland annat ägarna till många av världens mest värdefulla varumärken och patentportföljer. Awapatent grundades 1897 och har i dag drygt 300 medarbetare på tretton kontor i Sverige, Danmark och Tyskland. År 2009 var omsättningen 521,5 miljoner kronor.