LRF, Lantbrukarnas Riksförbund

Svenskt jordbruk läcker minst till Östersjön

Pressmeddelande   •   Sep 15, 2008 16:06 CEST

Svenskt jordbruk läcker minst till Östersjön räknat per capita. Det visar en ny studie från Sveriges Lantbruksuniversitet som presenterades idag.
I undersökningen har ett tiotal faktorer jämförts i de åtta Östersjöländerna.

Jämförelsen visar i korthet att:

• Skillnaden mellan mängden kväve som tillförs svenska åkrar och mängden som bortförs som skörd, den så kallade kvävebalansen, är 40 kilo per hektar. Det gör Sverige till det tredje bästa landet av länderna runt Östersjön. Räknat per capita blir Sverige bäst i klassen. Kvävebalansen för Danmark och Tyskland är 127 respektive 59 kilo per hektar.

• Danmark står, följt av Tyskland, för det högsta kväveläckaget av alla länder runt Östersjön med 57 respektive 40 kilo kväve per hektar. Den intensiva djurhållningen är en viktig förklaring. Sverige, med ett medelläckage på 16 kilo per hektar ligger på fjärde plats och i nivå med Finland.

• Lettland och Litauen har det lägsta kväveläckaget per hektar åkermark vilket beror på att livsmedelsproduktionen fortfarande inte återhämtat sig sedan Sovjetunionen kollapsade för drygt 15 år sedan.

• Sverige är det land som använder den största andelen av EUs miljöersättningar till konkreta miljöåtgärder för att minska näringsläckaget till Östersjön.

  • Sverige är det enda land runt Östersjön som har en större andel jordbruksmark i vall och träda än i spannmålsodling.

• Odling av fånggrödor för att fånga kväve och odling av skyddszoner längs vattendrag är de åtgärder med ekonomiskt stöd från EU som finns i flest länder.


LRF arbetar aktivt för att minska det svenska jordbrukets belastning på Östersjön. Rapporten har tagits fram som ett av flera verktyg för att följa upp hur arbetet går i de olika Östersjöländerna.

Läs hela rapporten på www.lrf.se

För ytterligare information, kontakta:
Markus Hoffman, havsmiljöexpert, LRF, telefon: 070- 527 54 44


 

Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, är en intresse- och företagarorganisation för de gröna näringarna. LRFs medlemsantal har ökat elva år i rad och vid årsskiftet hade LRF 167 743 personmedlemmar. Gemensamt för flertalet av medlemmarna är att de har sin bas i jord, skog, trädgård och landsbygdens miljö. Nästan alla lantbrukskooperativa företag, som exempelvis Arla och Lantmännen, är medlemmar i LRF. LRF har nära 90 000 medlemsföretag och är därmed Sveriges största småföretagarorganisation.