TEKO, Sveriges Textil- och Modeföretag

Svenskt lackskydd erövrar bilvärlden

Pressmeddelande   •   Feb 14, 2014 10:36 CET

Trox i Mölnlycke, som tillverkar bilöverdrag, utvecklas starkt. Med sitt egenutvecklade patenterade material har företaget tagit sig in hos prestigemärken som BMW, Mercedes och Rolls-Royce och framtiden ser ljus ut med ett allt starkare intresse från branschen. Trox VD Andreas Böttcher säger:
– Att erbjuda industrin ett komplett lackskydd från fabrik till slutkund är den primära affärsidén för oss, men vi ser också hur överdragens sätt att förstärka produktens premiumkänsla får allt större betydelse som säljargument. 

Senaste företag att välja Trox är Volvo Personvagnar som förra månaden gav klartecken om samarbete efter en längre testperiod. Sedan dess har Volvo inrättat en speciell station på banan vid fabriken i Torslanda där skydden appliceras. Motsvarande system har även införs vid anläggningen i Gent. 

Historien om Trox går tillbaka till början av nollnolltalet, men det var först under 2009 genombrottet kom då företaget slutförde utvecklingen av det koncept som idag ligger till grund för verksamheten. Vad det handlar om är ett polypropen- och nonwowen-baserad laminat som säkerställer ett bra och kostnadseffektivt skydd mot stenskott, repor, fågelspillning och annan potentiell skadeverkan.

Samtliga Trox kunder har själva genomfört ingående tester för att säkerställa konceptets funktion och prestanda:

– Tester som alltid fallit väl ut och idag fungerar som kvalitetscertifikat för oss, säger Andreas Böttcher.

När det nya konceptet lanserades 2009 omsatte Trox 34 miljoner, vilket ska jämföras med 63 miljoner förra året. Andreas Böttcher räknar med en fortsatt ökning under 2014, dels genom samarbetet med Volvo, dels genom fördjupade engagemang hos befintliga kunder, speciellt Mercedes. Parallellt fortsätter bearbetningen av andra tillverkare.

All Trox tillverkning är lokaliserad till fabriken i Ukraina där organisationen vuxit kraftigt och nu sysselsätter 260 sömmerskor. Att producera i egen regi är centralt för säkerställande av rätt kvalitet och flexibilitet, resonerar Andreas Böttcher.

Även om praktiska argument är det som väger tyngst i Trox bearbetning av marknaden finns även andra värden med i retoriken och som knyter an till förpackningens ökade betydelse på dagens konsumentmarknad:

– Sättet som ett snyggt överdrag bidrar till en förstärkt premiumkänsla kring produkten är något bilindustrin beaktar allt mer, speciellt aktörer som erbjuder modeller i övre mellanprissegment och uppåt.

Andreas Böttcher uppskattar att runt 60 miljoner bilar produceras i världen varje år:

 – En fantastisk potential. Idag fokuserar vi främst på den europeiska marknaden, med en samlad årsvolym runt 16 miljoner bilar. Vid sidan om fabriken i Ukraina, med sitt strategiska läge i sammanhanget, är ambitionen på sikt att etablera produktion i andra delar av världen för att härigenom kunna serva mer avlägsna marknader med samma snabbhet som vi gör i Europa. Högintressant är förstås Kina.

– Men än så länge går vi vidare med potentialen i Europa som huvudfokus där vi satsar på fortsätt tillväxt med snygga och funktionella överdrag som säkrar lacken, spar på miljön och höjer imagevärdet mot slutkund, säger han. 

Trox är medlem i TEKO.Om oss:

TEKO, Sveriges Textil- och Modeföretag är den gemensamma bransch- och arbetsgivarorganisationen för svenska textil- och modeföretag.

Vi företräder branschen både nationellt och internationellt i alla frågor av gemensamt intresse för den svenska tekonäringen, dess företag och produkter. Huvuduppgiften är att ge service och information till medlemsföretagen. Avtalsområden, arbetsrätt, marknaden, miljön och EU är kärnan i verksamheten.

Vi har ett nära samarbete med de nordiska systerorganisationerna.

Vårt kansli finns i Stockholm och vi har 10 regionkontor spridda över landet. Vi är medlemmar i Svenskt Näringsliv och har kanslisamverkan medTeknikföretagen.