Kemikalieinspektionen

Svenskt näringsliv behöver den nya kemikalielagstiftningen

Pressmeddelande   •   Okt 05, 2004 15:05 CEST

Ethel Forsberg, Kemikalieinspektionen:
Svenskt näringsliv behöver den nya kemikalielagstiftningen
Ofattbart höga kostnader för sanering av kemikalier

– Den kommande kemikalielagstiftningen (REACH) kommer att tvinga tillverkare och importörer att investera i kunskap om kemikalier. Hanteringen av kemikalier kommer att struktureras på ett bättre sätt. Detta kommer att bli till stor glädje och nytta.
Det sa Ethel Forsberg på tisdagen när hon talade på temat Konsekvenser av REACH på Ecology 2004 på Miljöteknikmässan i Göteborg.

– Företag som använder kemikalier kommer att slippa ta de stora kommersiella risker de tvingas ta idag. Kemikalier med farliga egenskaper för hälsa och miljö har bokstavligen byggts in vårt samhälle. PCB (polyklorerade bifenyler), som fått bred användning, innebär kostnader för det svenska samhället i intervallet 3,5–4,5 miljarder kronor för framför allt sanering och avfallshantering under perioden 1971–2018. Och då är inte skadorna på hälsa och miljö inräknade. För hela EU beräknas PCB kosta 130–680 miljarder kronor. Detta framgår av en konsekvensstudie som Nordiska ministerrådet låtit göra och som snart kommer att publiceras.

– Kostnaderna är flera gånger högre än vad kommissionen beräknar att hela REACH kostar näringslivet under genomförandet de första 10 åren, sa Ethel Forsberg.

Kontakt:
Ethel Forsberg
Mobil: 070-429 38 82

Presskontakt:
Carin Törner
Tel: 08-519 41 217
Mobil: 070-429 39 08
E-post: carin.torner@kemi.se

Kemikalieinspektionen
Box 2
172 13 Sundbyberg

Webbplats: www.kemi.se