Folksam

Svenskt näringsliv får nya möjligheter när investeringarna i företagens klimatarbete skjuter fart

Pressmeddelande   •   Feb 01, 2007 16:28 CET

Inom ramen för Carbon Disclosure Project (CDP) sker nu den största investerarsamverkan som världen hittills sett. Folksam är en av de partners, som finansierar ett skandinaviskt sekretariat för CDP i Stockholm. Syftet är att stärka engagemanget för klimatfrågan hos skandinaviska investerare. Efterfrågan ökar nu jorden runt påklimateffektiva lösningar, ett område där många svenka privata och kommunala bolag tillhör de främsta i världen.

35 triljoner dollar i investeringskapital (cirka 30 procent av det totala investerarkapitalet globalt sett) står bakom det brev, som idag skickas ut till 2 700 av världens största företag. Investerarna ber där att informeras om storföretagens utsläpp av växthusgaser och vad man tänker göra för att minska dessa. När samma typ av förfrågan skickades ut för ett år sedan blev svarsfrekvensen 72 procent. Multinationella företag har möjlighet att rikta sina klimatinsatser till länder, där kostnadseffektiviteten blir störst.

ABB, Astra Zeneca, Ericsson, H&M, Volvo, Telia Sonera, Svensak Handelsbanken och Stora Enso tillhör dem, som sedan tidigare anslutit till CDP. Antalet svenska storföretag som ansluter sig lär öka, eftersom 50 av dem nu får en aktuell förfrågan om deltagande.

- Klimatförändringarna kan i värsta fall krympa världsekonomin och konsumtionsutrymmet med en femtedel inom knappt femtio år, säger Carina Lundberg, ägaransvarig på Folksam. Vi kan inte värna oss mot växthuseffekten om vi låter den gå så långt, att världsekonomin riskerar att kollapsa.

Sverige har minskat sina utsläpp av växthusgaser med 40 procent sedan 1970. Svenska privata och kommunala bolag tillhör toppskiktet i världen vad gäller marknadsmogna klimateffektiva lösningar och har stora exportmöjligheter. Området förnyelsebar energi omfattar cirka hälften av hela Sveriges miljöteknikomsättning – men bara fem procent av miljöteknikexporten. Samtidigt är området förnyelsebar energi bland de mest intressanta för internationella investerare idag.

För ytterligare information, kontakta:
Carina Lundberg, chef ägarfrågor Folksam, telefon 08-772 62 31. 0708-.31 59 71

Presschef: Lars Åkerkvist, telefon 08-772 60 77, 0708-31 60 07