DocuPartner AB

Svenskt Näringsliv inför ny lösning för kopiatorer och utskrifter - minskar kostnader och miljöpåverkan med 30%

Pressmeddelande   •   Nov 29, 2010 11:32 CET

Miljö är i fokus för många företag i Sverige idag, och Svenskt Näringsliv är inget undantag.
Svenskt Näringsliv vidareutvecklar miljöarbetet i samtliga fastigheter, enheten Facility hade fått i uppdrag att göra miljöanalyser inför det arbetet. Efter att DocuPartner berättat om sina Miljö- & Kostnadsanalyser, som omfattar samtliga kostnader och miljöaspekter genererade från kontorsmaskiner, kopiatorer och skrivare, beställde administrativa chefen en analys av DocuPartner. Analysen blev sedan beslutsunderlag för ledningsgruppen när man bestämde sig för att förändra sin skrivarmiljö.

Tydliga besparingar med ny utskriftsmiljö
I Miljö- & Kostnadsanalysen visade det sig att det fanns stora besparingar att göra om man förändrade sin kopiator och skrivarmiljö. Förutom bättre kostnadseffektivitet och miljöprestanda, kan man minska utskriftsvolymen med 29 %, minskade koldioxidutsläpp med 30 % och sänka kostnader med 34 %.

ColorQube – kostnads- och miljöeffektiv
Den nya skrivarmiljön består av Xerox Colorqube, en modern kontorsmaskin med vaxteknik. Vaxtekniken ger 90 % mindre avfall; tekniken leder till att antalet förbrukningsartiklar minskar dramatiskt, vilket innebär betydligt färre förpackningar och transporter.
Xerox ColorQube kan skriva ut färg i olika täckningsgrad, vilket är kostnadseffektivt. Det innebär att en sida med lite färg på kostar lika lite som en svartvit utskrift och en sida med lite mer färg kostar som en halv färgutskrift. Man ska även fasa ut ett stort antal personliga skrivare, och i takt med att de ersätts med ColorQube-maskinerna kommer besparingarna att öka ytterligare.

Kortlösning för kontroll över utskrifter
Varje Xerox Color Qube är ansluten till en såkallad PullPrint lösning från Safe Com.   
Med SafeCom kan användare (via ID-kort) styra utskrifter till valfri kontorsmaskin i nätverket. SafeCom reducerar stilleståndstid, kostnader samt minskar mängden uttjänt förbrukningsmateriel som behöver returneras för återvinning samtidigt som säkerhetsnivån höjs.

Högre produktivitet: Med hjälp av sitt ID-kort kan användare styra utskrifter till valfri kontorsmaskin i nätverket. Om en viss maskin inte är i funktion kan användaren gå till en annan maskin och hämta ut dokumentet.

Ökad säkerhet och minskat slöseri: Dokument skrivs först ut när användaren har identifierat sig vid maskinen. Inga fler dokument kvarlämnade i utmatningsmagasinet och inga fler fulla papperskorgar.
Fullständig kontroll över utskrift och kopiering i svartvitt och färg.  Kostnadstäckning baserat på användare eller avdelning.  Säker utskrift och kopiering med valfri kontorsmaskin

På så vis har man bättre kontroll på sina utskrifter. Är det kö vid en skrivare kan man gå till en annan, och inga utskrifter riskerar att ligga vid skrivaren och eventuellt bli lästa av andra. Svenskt Näringsliv passade också på att införa dubbelsidiga och svartvita utskrifter som standardinställning. För att få enkelsidiga utskrifter i färg måste användaren göra ett aktivt val, och det minskar mängden utskrifter.

Skanning är smidigt
En annan funktion som ökat i användning är skanningsfunktionen. Alla användare kan skanna ett dokument och e-posta det direkt från maskinen.

Implementering
Implementeringen skedde över en helg, för att vara så smidigt som möjligt för användarna. På måndagen fanns DocuPartner och IT-leverantören på plats för att vara till hands och hjälpa användarna att komma igång. När man har provat det här systemet på huvudkontoret en tid, finns det en tanke om att implementera samma lösning på regionskontoren så småningom.

Svenskt Näringsliv rekommenderar DocuPartner
Jan Jönsson som tillsammans med IT är ansvarig för bland annat skrivarmiljön  rekommenderar absolut DocuPartner: "DocuPartner har ställt upp för oss till hundra procent. Vi ställer höga krav och vi får tillbaka det vi förväntar oss, vilket inte är lite" säger Jan och fortsätter "De är snabba på att agera på våra behov och lyhörda. Dessutom är de snabba på att ge information om nyheter".

DocuPartner erbjuder helhetslösningar inom dokument- och utskriftshantering, kontorsmaskiner, kopiatorer, kontorsmaterial och service. Vi har en tydlig miljöprofil och är certifierade enligt miljöledningssystemet ISO 14001. Vi strävar hela tiden efter att erbjuda de mest miljövänliga produkterna och lösningarna som finns tillgängliga på marknaden.