LO

Svenskt Näringsliv målar en falsk bild av arbetsmarknaden

Pressmeddelande   •   Feb 14, 2007 10:33 CET

LOs avtalssekreterare Erland Olauson kommenterar medlingsinstitutets rapport ”Avtalsrörelsen och lönebildningen 2006”

- Den svenska arbetsmarknaden är ”i det närmaste konfliktfri” enligt Medlingsinstitutet. Rapporten visar svart på vitt att Sverige har bland det lägsta antalet konfliktdagar i Europa. De få konflikter som trots allt ägde rum under förra året kan enligt Medlingsinstitutet främst tillskrivas syndikalisterna. Medlingsinstitutet rapporterar 138 nya ärenden under 2006. Genomsnittet under de senaste fem åren har legat på knappt 80 ärenden. Detta ska ställas i relation till att det rapporterats så många som 3 906 nya hängavtal, säger Erland Olausson.

- Jag instämmer helt med Medlingsinstitutet att facit av föregående år inte kan sägas spegla ett hårdnande klimat på arbetsmarknaden och i att den svenska arbetsmarknaden är ”i det närmaste konfliktfri”. De stora fackliga centralorganisationerna LO, TCO och SACO och dess medlemsförbund är fortsatt ansvarsfulla.

- Jag ser tre skäl till att blockaderna ökat. Det första gäller en ökad aktivitet från LOs medlemsförbund för att skapa rimliga och trygga villkor för alla våra medlemmar genom ökad ordning och reda på arbetsmarknaden. Exempelvis har Hotell och Restaurang fackets avtalskampanj resulterat i kollektivavtal på ett femtiotal restauranger i en bransch som är förknippad med stora ekonomiska oegentligheter.

Det andra skälet är att alltfler privata företag övertagit verksamhet som tidigare bedrevs inom den offentliga sektorn.

Det tredje skälet är att Svenskt Näringsliv allt oftare stödjer och uppmanar företagare att inte teckna avtal. Det är helt obegripligt att Svenskt Näringsliv, som bara organiserar kollektivavtalsbundna arbetsgivare, använder tid och medlemmarnas pengar för att se till att de företag som står utanför arbetsgivarorganisationerna ska slippa följa samma regler som deras egna medlemmar. Svenskt Näringsliv bär ett stort ansvar för de konflikter som vi trots allt sett under senare tid.

Kontakta LOs pressinformation för mer information