Svenskt Näringsliv

Svenskt Näringsliv om lagrådsremissen om kärnkraft

Pressmeddelande   •   Feb 18, 2010 13:09 CET

- Det är bra att regeringen lägger fram ett färdigt förslag på kärnkraftsområdet. Med tanke på den mycket långa tid det tar att ersätta befintlig kärnkraft är det viktigt att lagändringen nu genomförs, säger Annika Lundius, vice VD, Svenskt Näringsliv.

Svenskt Näringsliv välkomnar både möjligheten att ersätta äldre befintliga reaktorer med nya och att avvecklingslagen avskaffas.

Vi vill poängtera att det är av vikt att se till de samlade ekonomiska villkoren för kärnkraftsproduktion i Sverige jämfört med i konkurrerande länder, främst Finland och Baltikum. Den totala ekonomiska situationen för ny kärnkraftsproduktion påverkar naturligtvis var de framtida investeringarna görs.

- Nu ges möjlighet att ersätta befintlig kärnkraft som kommer att falla för åldersstrecket med ny kärnkraft. Men det är enbart marknadens aktörer som kan bedöma de ekonomiska möjligheterna för investeringarna, säger Annika Lundius.

Sverige har idag en elproduktion som i stort sätt är helt koldioxidfri. Kärnkraften står för nästan hälften. En vällovlig utbyggnad sker för närvarande av vindkraft som på marginalen är viktig för att få in fler aktörer på elmarknaden och öka konkurrensen, men den kräver idag subventioner.

Även med en hög energieffektivisering bedömer Svenskt Näringsliv att kärnkraften har en viktig roll i den långsiktiga elförsörjningen.

För ytterligare information:
Annika Lundius, 08-553 430 33
Göran Norén, 08-55 34 31 41

Svenskt Näringsliv samlar 50 medlemsorganisationer och närmare 60 000 företag
med 1,7 miljoner anställda. Följ vår verksamhet på vår hemsida www.svensktnaringsliv.se
och genom våra olika nyhetsbrev. Prenumerera på http://www.svensktnaringsliv.se/nyhetsbrev/
Vår pressjour når Du på telefon 08-553 43 001.