Svenskt Näringsliv

Svenskt Näringsliv säljer fastighet på Blasieholmen

Pressmeddelande   •   Okt 19, 2005 13:37 CEST

Svenskt Näringsliv har avyttrat fastigheten Måns Bock 7 på Blasieholmen till de Svenska Frimurare Orden närstående stiftelserna, Konung Gustaf V:s och Drottning Victorias Stiftelse, Stiftelsen Professor och Fru J G Edgrens Minne samt Stiftelsen Frimurare Barnhuset i Stockholm.

Tillträde sker den 1 november 2005. Intäkten från försäljningen läggs till Svenskt Näringslivs placeringstillgångar.

Stiftelsernas syfte med förvärvet är främst att erhålla en bättre riskspridning av sina placeringstillgångar. Man räknar vidare med effektivitetsvinster genom att samordna fastighetsförvaltningen med grannfastigheten Måns Bock 3, sedan början av 1930 ägd av Frimurare Barnhusstiftelsen.


För mer information kontakta
Björn Oxhammar, finanschef Svenskt Näringsliv,
08-553 431 52 / 070-345 64 05

Jan-Magnus Hagman, sekreterare i stiftelserna
08-463 37 02 / 073-042 36 46


Svenskt Näringsliv samlar 51 medlemsorganisationer och drygt 54 000 företag
med 1,5 miljoner anställda. I vårt gemensamma framtidsprogram "Fördel Sverige"
beskriver vi hur Sverige kan få många nya och växande företag som ger jobb och välstånd åt alla.
Se www.svensktnaringsliv.se