Svenskt Näringsliv

Svenskt Näringsliv satsar stort på prao och praktik

Pressmeddelande   •   Feb 22, 2007 10:02 CET

Under hösten har flera kommuner dragit in prao på högstadiet. Detta är helt fel väg att gå, säger Urban Bäckström, vd för Svenskt Näringsliv. Prao och praktik bör istället utvecklas och knytas närmare den ordinarie undervisningen. Svenskt Näringsliv lanserar nu ”I Praktiken”, en verktygslåda för skolor och företag med stöd för att öka kvaliteten i prao på högstadiet och praktik på gymnasiet.

– Elever lär sig mycket när de själva får erfarenheter från ett företag. För företagen är prao och praktik utmärkta tillfällen att lära känna framtida medarbetare, och sprida kunskap om den egna branschen. Fler företag bör ta vara på denna möjlighet, säger Urban Bäckström.

– Många skolor kan bli mycket bättre på att förbereda eleverna. Ämneslärarna bör ta vara på möjligheten att undervisa om företagande och näringsliv innan eleverna går ut på prao, och gärna ge dem skoluppgifter att lösa under sin tid på företaget. På det sättet kan man knyta ihop elevens tid i skolan med tiden på företaget, säger Urban Bäckström.

Svenskt Näringsliv har tagit fram stödpaketet ”I Praktiken” genom att samla erfarenheter från lyckad prao och praktik runt om i landet. Nu erbjuds detta material till alla medlemsföretag och till samtliga högstadie- och gymnasieskolor. ”I Praktiken” är Svenskt Näringslivs största satsning på prao och praktik i skolan hittills.

”I Praktiken” består av ett material för skolan, ett för företag och ett för elever. Skolmaterialet innehåller bland annat tips inför planeringen av prao och praktik, förslag till ämnesövergripande projekt, underlag för lektioner och stöd för kontakterna med företagen. Företagsmaterialet innehåller förslag till scheman, exempel på arbetsuppgifter för elever och information om lagar och regler. Elevmaterialet är en arbets- och inspirationsbok kring prao och praktik.

Förutom lanseringen av ”I Praktiken” kommer Svenskt Näringsliv under året att arrangera ett antal fortbildningsdagar för lärare för att ytterligare underlätta och stärka samarbetet mellan skola och näringsliv.

”I Praktiken” beställs på webben www.svensktnaringsliv.se/ipraktiken. Materialet kan även laddas ner direkt från webben.
För mer information kontakta:
Kristina Scharp, chef Skola och Utbildning 08-55 34 31 63
Kristina.Scharp@svensktnaringsliv.se
www.svensktnaringsliv.se/skola finns mängder av exempel på hur näringslivet och skolan samarbetar runt om i landet.


Svenskt Näringsliv samlar 50 medlemsorganisationer och drygt 54 000 företag
med 1,5 miljoner anställda. Följ vår verksamhet på vår hemsida www.svensktnaringsliv.se
och genom våra olika nyhetsbrev. Prenumerera på http://www.svensktnaringsliv.se/nyhetsbrev/
Vår pressjour når Du på telefon 08-553 43 001.