Svenskt Näringsliv

Svenskt Näringsliv stödjer konfliktdrabbat företag

Pressmeddelande   •   Jun 05, 2003 14:30 CEST

Svenskt Näringslivs arbetsutskott beslutade vid sitt möte på torsdagen att ge medlemsföretaget Närkes Elektriska, NEA, 100 procents konfliktersättning till följd av de stridsåtgärder Svenska Elektrikerförbundet riktat mot företaget.

Svenska Elektrikerförbundet, SEF, har i sitt senaste varsel om utökade stridsåtgärder förklarat ett enskilt företag, NEA (Närkes Elektriska), i blockad. SEF skriver i varslet att NEA:s uppdrag för övertas av annat företag som tecknar direktkontrakt med beställaren.

Svenskt Näringslivs arbetsutskott beslutade vi sitt möte på torsdagen att NEA skall få konfliktersättning som täcker 100 procent av de direkta skador som företaget lider till följd av SEF:s stridsåtgärd.

- Det är uppseendeväckande och upprörande att Elektrikerförbundet använder konfliktreglerna till att sätta konkurrensen ur spel och allvarligt skada ett enskilt företag, säger Jan-Peter Duker, vice VD i Svenskt Näringsliv.

- Att NEA:s VD också är styrelseledamot i SEF:s motpart EIO och att varslet är formulerat så att det direkt vänder sig mot en arbetsgivarföreträdare gör att agerandet ligger farligt nära en kränkning av föreningsrätten och det kommer vi aldrig att acceptera, fortsätter Jan-Peter Duker. NEA kommer därför att skyddas mot skadeverkningar genom 100 procents konfliktersättning.

- Vi kommer också att ta upp denna aspekt på elektrikerfackets agerande när vi senare idag möter LO:s ledning, avslutar Jan-Peter Duker.

För mer information kontakta,
Jan-Peter Duker, vice VD, tfn 08-553 430 12 / 0705-83 42 72
Fredrik Karlsson, presschef, tfn 08-553 430 19 / 0703-45 64 12