Svenskt Näringsliv

Svenskt Näringsliv välkomnar en bred tillväxtallians

Pressmeddelande   •   Sep 16, 2003 16:10 CEST

Att statsminister Göran Persson så tydligt markerar vikten av tillväxt och entreprenörskap är välkommet, säger Svenskt Näringsliv i en kommentar till regeringsförklaringen. Det är också positivt att statsministern lovar att Sverige skall vara än mer aktivt som EU-medlem, för att motverka utanförskapets nackdelar.

- Det är glädjande att statsministern så tydligt markerar att tillväxt skapas i människors framtidstro och av innovativa entreprenörer, säger Svenskt Näringslivs VD Göran Tunhammar i en kommentar till regeringsförklaringen. Också det faktum att regeringsförklaringen tydligt tar upp sambandet mellan tillväxt och välfärd, att tillväxt och företagande är en förutsättning för välfärd, är bra. Detta budskap har varit centralt på vår egen agenda under många år.

Svenskt Näringsliv välkomnar den inbjudan regeringen riktar till arbetsmarknadens parter och de politiska partierna till en bred samverkan för att utveckla Sverige. Signalen om behovet av lägre kapital-, bolags- och småföretagarbeskattningen är bra, även om näringslivet saknar en hel del av konkreta ambitioner eller målsättningar.

- Det torde vara närmast unikt att en socialdemokratisk statsminister som en av de viktigaste punkterna i sin regeringsförklaring lyfter fram entreprenörskap och entreprenörer. Men de konkreta åtgärder som föreslås är än så länge både oprecisa och otillräckliga, säger Göran Tunhammar.

- Det är däremot oroväckande att statsministern aviserar nya pålagor för företagen som ett sätt att finansiera den höga sjukfrånvaro. Det skulle vara att i handling göra raka motsatsen till de tillväxtfrämjande ambitioner man i övrigt uttalar, avslutar Tunhammar. Företagen behöver färre pålagor, inte fler.

För mer information kontakta
Göran Tunhammar, VD Svenskt Näringsliv, tfn 08-553 430 00
Fredrik Karlsson, presschef, tfn 08-553 430 19 / 0703-45 64 12