Svenskt Näringsliv

Svenskt Näringsliv välkomnar regeringens Globaliseringsråd

Pressmeddelande   •   Nov 30, 2006 14:38 CET

Svenskt Näringsliv välkomnar regeringens Globaliseringsråd.

Sveriges förmåga att hantera globaliseringens utmaningar – men framförallt att dra nytta av dess möjligheter – är den viktigaste långsiktiga uppgiften för varje regering som tar frågor om jobb, välfärd och företagande på allvar.

-Varje dimension av det svenska samhällslivet är föremål för allt starkare internationella influenser. Det gäller särskilt företagsamheten, säger Svenskt Näringslivs VD Urban Bäckström i en kommentar från Shanghai där han är tillsammans med en grupp företagare.

- Globaliseringsrådet är en möjlighet till kunskapsutveckling och samtal i avgörande frågor, på ett så öppet och resonerande sätt som möjligt. Det viktiga är att regeringen därefter drar sina slutsatser. Några policyrekommendationer eller gemensam slutrapport är knappast värt att sträva efter.

- Den reformförlamning som i hög grad drabbat Europa – med den stagnerade Lissabonprocessen och ett tjänstedirektiv som i många avseenden hindrar mer än det öppnar upp – är självklara frågor för globaliseringsrådet att belysa. Från Svenskt Näringsliv sida är vi beredda att bidra med de kunskaper och erfarenheter som finns i företagen, säger Urban Bäckström.

Under det senaste året har Svenskt Näringsliv genomfört cirka tvåhundra djupintervjuer med svenska företag som förenas av att de vuxit lokalt med en internationell strategi.
Företagen varierar i storlek, inriktning och branscher, men de förenas ändå i många gemensamma erfarenheter, konstaterar Bäckström:

• Globaliseringen är redan här. Den är inte en fråga för framtiden, utan en del av vardagen.
• Globaliseringen är avgörande för näringslivets framgångar.
• Globala framgångar står inte i motsatsförhållande till lokal utveckling. Tvärtom vittnar många om hur verksamheten på hemmaplan kunnat stärkas och utvecklas när företaget internationaliserats.
• Globaliseringen ställer krav på politiska förändringar. Här är budskapet tydligt: Det är inte bara företagen – utan lika mycket företagsklimatet – som är utsatt för internationell konkurrens. Det viktiga är att de näringspolitiska förutsättningarna är tillräckligt gynnsamma för att det ska finnas många nya och växande företag i vårt land. Här finns en del av svaren på hur Sveriges kanske största samhällsproblem, företagslösheten, skall kunna lösas.

Ett Sverige med omfattande företagslöshet kommer aldrig att kunna möta globaliseringens utmaningar. Frågan om hur vi skapar ett näringsklimat i världsklass är därför vårt lands stora framtidsfråga, avslutar Urban Bäckström sin kommentar.
För ytterligare information var vänlig kontakta Svenskt Näringslivs presstjänst:
Joakim Bogdanoff, 08-553 432 12
Johan Rönn, 08-553 430 81

Svenskt Näringsliv samlar 50 medlemsorganisationer och drygt 54 000 företag
med 1,5 miljoner anställda. I vårt gemensamma framtidsprogram "Fördel Sverige"
beskriver vi hur Sverige kan få många nya och växande företag som ger jobb och välstånd åt alla.
Se www.svensktnaringsliv.se