Svenskt Näringsliv

Svenskt Näringsliv vill ha ett handlingskraftigt EU

Pressmeddelande   •   Nov 17, 2006 13:28 CET

Urban Bäckström, vd Svenskt Näringsliv, överlämnar idag en ny EU-agenda till regeringen. Agendan pekar på en rad utmaningar som Europasamarbetet står inför och på de redskap som behövs för att näringslivet i medlemsländerna ska kunna möta globaliseringens krav och ta till vara dess möjligheter. Regeringen uppmanas göra stora ansträngningar för ett mer handlingskraftigt och effektivt EU.

- Sveriges och Europas välstånd är byggt på att företag fått tillgång till stora marknader i andra länder och kunnat växa till globala aktörer. EU är en livsviktig hemmamarknad för hundratusentals småföretag. Vi måste motverka nyprotektionismen och arbeta för frihandel inom och utanför Europa, säger Urban Bäckström

Svenskt Näringslivs EU-agenda lyfter viktiga frågor som den svenska regeringen måste fokusera på nu och inför det svenska ordförandeskapet i Europeiska rådet hösten 2009. Bland dessa märks, regelförenkling och bättre kvalitet på lagstiftningen, en mer flexibel arbetsmarknad, en gemensam strategi för kompetensförsörjning och tillgång till arbetskraft. Ett ökat deltagande i EU´s forsknings och innovations politik står också på agendan.

- Vi hoppas att regeringen kommer att spela en aktiv roll i Europa precis som i Sverige för att genomföra reformer som gör det lättare att investera, anställa, ta ett jobb och starta och driva eget företag, säger Urban Bäckström.

Läs hela agendan på www.svensktnaringsliv.se
För mer information kontakta:
Charlotte Nyberg, samordning av EU frågor, 08-553 431 37
Niklas Bergström, chef för Brysselkontoret, 08-553 449 63

Svenskt Näringsliv samlar 50 medlemsorganisationer och drygt 54 000 företag
med 1,5 miljoner anställda. I vårt gemensamma framtidsprogram "Fördel Sverige"
beskriver vi hur Sverige kan få många nya och vä