Svenskt Näringsliv

Svenskt Näringslivs konjunkturprognos: Efter intensiven

Pressmeddelande   •   Dec 08, 2009 10:31 CET

Många exportföretag har snabbt lyckats minska sina kostnader. Ändå krymper näringslivet med 70 000 anställda under 2010 och med 150 000 under hela krisen. I Sverige drivs återhämtningen av konsumtionsstimulanser till hushåll, kommuner och landsting. BNP växer under 2010 med 1,7 procent och nästan 3 procent 2011.

Tack vare massiva stimulanser och låga räntor konsumerar sig många länder ur krisen. I Sverige väntas konsumenterna nästa år köpa mer än innan krisen. Även den offentliga konsumtionen går oskadd genom krisen. Exportindustrin däremot drar ner på sina investeringar och sysselsättning ytterligare under 2010.

- Många företag bromsas av en fortsatt svag internationell konjunktur, en gradvis stärkt krona, högre arbetskraftskostnader och mindre utrymme för framtida skattesänkningar, säger Stefan Fölster, chefekonom på Svenskt Näringsliv.

Världens ekonomier är på väg att återhämta sig efter den värsta krisen sedan 1930-talet. Återhämtningen sker tack vare den intensivvård som genomförs i form av mycket expansiv penning- och finanspolitik.

- Ännu är det för tidigt att avbryta intensivvården, men så småningom måste behandlingen dras tillbaka. Den besvärliga frågan politiker och centralbanker världen över brottas med nu är när och hur behandlingen ska avbrytas, fortsätter Stefan Fölster.

En minst lika viktig fråga är hur behandlingen ser ut efter intensivvården. Detta kan inte vänta till 2011 när de penning- och finanspolitiska stimulanserna dragits tillbaka. I en särskild strukturdel analyseras företagens strategier framöver. En tredjedel av börsföretagen går med förlust. Att återställa normala vinstnivåer kommer att ta flera år och kräva utomordentliga insatser.

- Det kan ta mer än fem år att komma tillbaka till Sveriges potentiella produktion. Men det kan gå fortare. Politiken har möjlighet att göra skillnad, avslutar Stefan Fölster.

Hela rapporten finns på Svenskt Näringslivs hemsida: www.svensktnaringsliv.se.

För mer information kontakta:
Stefan Fölster, chefekonom, tfn 08-553 431 60
Göran Grahn, ekonom, tfn 08-553 431 03
Kirsten Åkerman, kommunikation, tfn 08-553 430 95

Svenskt Näringsliv samlar 50 medlemsorganisationer och 55 000 företag med 1,7 miljoner anställda. Följ vår verksamhet på vår hemsida www.svensktnaringsliv.se och genom våra olika nyhetsbrev. Prenumerera på http://www.svensktnaringsliv.se/nyhetsbrev/
Vår pressjour når Du på telefon 08-553 43 001.