Svenskt Näringsliv

Svenskt Näringslivs konjunkturprognos: Mera SLÖSA mindre SPARA

Pressmeddelande   •   Mar 16, 2006 11:03 CET

En fortsatt mycket expansiv finans- och penningpolitik spär på efterfrågan i den svenska ekonomin. Hushållens konsumtion ökar alltmer samtidigt som sparandet minskar. BNP ökar med 3,3 procent i år och 2,6 procent nästa år. Trots det kommer den reguljära sysselsättningen att öka mindre än den arbetsföra befolkningen, skriver Svenskt Näringsliv i sin konjunkturprognos.

Penningpolitiken förblir, trots en liten räntehöjning, expansiv. Finanspolitiken späs på av valbudgeten och det utrymme som en rad engångsintäkter ger.

–Tillsammans blir följden att priser på fastigheter och andra tillgångar fortsätter att stiga. Hushållen spar mindre och konsumerar mera. Vi är i början på nästa bubbla, säger Svenskt Näringslivs chefekonom Stefan Fölster.

Konsumtionsvågen märks i första hand inom handeln och byggsektorn. Båda är utsatta för en hårdare konkurrens än vid tidigare konjunkturlyft. Det märks i att priser och sysselsättning framförallt inom handeln inte ökar i samma omfattning som vid tidigare konjunkturuppgångar.

I Svenskt Näringslivs företagarpanel, där närmare 2000 företag tillfrågas om konjunkturläget, bedömer företagen att konjunkturen når sin topp i år för att sedan mattas något. Industrins produktion växer i år, men sysselsättningen där fortsätter att minska.

–Vi räknar med att sysselsättningen totalt ökar med 45 000 personer i år, men med de subventionerade anställningarna borträknade lyfter sysselsättning mindre än vad den arbetsföra befolkningen ökar med, säger Fölster. Det är anmärkningsvärt i en så kraftig konjunkturuppgång.

Andelen företagare ökar något konjunkturmässigt, men förblir väsentligt lägre än i början på 1990-talet. Nyckelfrågan över den kommande konjunkturcykeln är om sysselsättning och investeringar kan lyfta mer varaktigt. I debatten har detta ofta ställts i relation till globaliseringen. En syn är att reallöner måste falla kraftigt i Sverige för att möjliggöra en återgång till full sysselsättning.

I en särskild temadel i rapporten, baserad på företagarpanelen, visas nya siffror om företagens syn på globaliseringen de kommande fem åren.

–Resultaten visar att företagen fortsätter att ”agera med fötterna”, avslutar Fölster.

Hela rapporten finns på Svenskt Näringslivs hemsida: www.svensktnaringsliv.se.

För mer information kontakta:
Stefan Fölster, chefekonom, tfn 08-553 431 60 / 070-304 31 60
Göran Johansson Grahn, ekonom, tfn 08-553 431 03 / 070-318 31 03


Svenskt Näringsliv samlar 51 medlemsorganisationer och drygt 54 000 företag
med 1,5 miljoner anställda. I vårt gemensamma framtidsprogram "Fördel Sverige"
beskriver vi hur Sverige kan få många nya och växande företag som ger jobb och välstånd åt alla.
Se www.svensktnaringsliv.se