FCG AB

Svenskt partnerskap förstärker tillväxtmarknader

Pressmeddelande   •   Okt 18, 2010 14:16 CEST

FCG - The Financial Compliance Group och NASDAQ OMX Advisory Services har tecknat ett partnerskapsavtal i syfte att tillsammans förbättra och effektivisera det finansiella systemet i Mellanöstern. I samarbetet ingår dels att tillsammans med lokala myndigheter etablera lämpliga regelverk och en effektiv tillsyn, dels förbättra förutsättningarna för marknadsaktörer att leva upp till de nya kraven.

NASDAQ OMX Advisory Services och FCG har under 2009 och 2010 genomfört uppdrag i Mellanöstern med lyckade resultat. Eftersom efterfrågan för denna typ av tjänster ständigt ökar har NASDAQ OMX Advisory Services och FCG tecknat ett partnerskapsavtal.

De övergripande målen med denna typ av uppdrag är att skapa bästa möjliga förutsättningar för att uppnå stabila finansiella system och marknadsplatser.  Betydelsen av att ständigt förbättra sig inom dessa områden har ökat ytterligare med anledning av den senaste tidens globala finanskris.

Stellan Råberg, chef för NASDAQ OMX Advisory Services säger, “Med detta partnerskap stärker och kompletterar NASDAQ OMX sin kärnverksamhet genom att även kunna erbjuda tjänster inom finansiella regelverk och riskhantering samtidigt som FCG, via NASDAQ OMX internationella nätverk, ökar möjligheterna att nå ut på den globala marknaden.”

“Det är glädjande att vi nu kan utöka vårt samarbete i Mellanöstern. Vi ser dessutom att det finns en stor potential för liknande uppdrag i många andra regioner, speciellt i tillväxtmarknaderna.”, tillägger Cecilia Wennerholm, VD för FCG.

För mer information kontakta:

Cecilia Wennerholm, VD för FCG
E-post: cecilia.wennerholm@fcg.se
Tel: +46 (0)76 635 05 01

Stellan Råberg, chef för NASDAQ OMX Advisory Services
E-post: stellan.raberg@nasdaqomx.com
Tel: +46 (0)8 405 6119

http://www.fcg.se

FCG är en ledande aktör inom Norden avseende rådgivning och expertis inom finansiell riskhantering och compliance.