Svenskt Projektforum

Svenskt Projektforum får ny ordförande

Pressmeddelande   •   Mar 21, 2012 11:22 CET

På föreningen Svenskt Projektforums årsmöte den 19 mars valdes Rolf Berndtson till ny ordförande. Rolf har lång erfarenhet av styrelsearbete och arbete i ideella föreningar. 

I år satsar föreningen på att öka nyttan för medlemmar. Bland annat genom att fortsätta satsningar på att göra det möjligt för fler att delta i seminarier och nätverk via digitala kanaler.


- Vi ska bli bättre på att tydliggöra varför det är viktigt att vara medlem i föreningen och varför det är viktigt att engagera sig. Lobbying är en annan viktig del, säger Rolf Berndtson, nyvald ordförande.

Svenskt Projektforum har medlemmar i stort sett alla sektorer av samhället, från kultur och statliga verk till bygg, it, bank och finans. Även föreningens tillväxt speglar utvecklingen av projekt i svenskt arbetsliv. Medlemsantalet har fördubblats sedan mitten av 2000-talet och ligger idag runt 2000 personer.

Projektarbetsformen växer sig stark

Ramverk för nyttorealisering i projekt, ISO-standard för projekt och ett fortsatt ökande antal certifierade projektledare. Projektarbetsformen växer sig allt starkare i Sverige. Under 2010 noterade Svenskt Projektforum rekord i antal anmälda till projektledarcertifiering enligt IPMAs system. Så blev även fallet under 2011 och intresset ser ut att vara fortsatt starkt 2012. Ett exempel är Trafikverket som från och med i år använder IPMAs system för utveckling och utvärdering av myndighetens projekt och projektledare.

Utöver certifiering av projektledare kommer Svenskt Projektforum att behandla andra viktiga projekttrender som Project governance, den kommande ISO-standarden för projekt och E-delegationens ramverk för nyttorealisering i projekt. Med ökad komplexitet i projekt ökar också behovet av samarbete och samverkan, mänsklig som mjukvarumässig. Detta kommer bland annat att tas upp i tidningen Projektvärlden och på konferenserna Projektverktygsdagen (29 maj) och Projektforum (november).

För frågor, kontakta Rolf Berndtson på tel 070-5142018 eller rolf.berndtson@projektforum.se

Webbplats: www.projektforum.se

E-post: info@projektforum.se

Fakta om ideella föreningen Svenskt Projektforum: Mötesplats för alla som arbetar med och i projekt, grundades 1968. Ger ut tidningen Projektvärlden, ordnar konferenser och seminarier, stärker projektverksamhet genom forsknings- och erfarenhetsutbyte m m. Certifierar projektledare enligt IPMA, International Project Management Association.