Okidoki Arkitekter

Svenskt rekord i mångfald – Så får vi ökad konkurrens och fler innovationer i byggbranschen

Pressmeddelande   •   Aug 29, 2017 16:35 CEST

Behovet av fler små aktörer är stort i byggbranschen. Nu slår bomässan Vallastaden 2017 i Linköping svenskt rekord i mångfald – tack vare en ny modell utvecklad av Okidoki Arkitekter. Varje byggherre uppför 25 bostäder – en unik siffra.

Byggbranschen präglas av bristande konkurrens, storskalighet och tröghet. Branschen har varit föremål för flera larmrapporter från Konkurrensverket. En bov i dramat är att kommunala marktilldelningar är alltför storskaliga. Det stänger ute kreativa aktörer och ger i praktiken oligopol till de stora byggherrarna. Småskalighet och mångfald är viktigt för konkurrensen och för innovationer. 

Den 2 september invigs bomässan Vallastaden 2017 i Linköping. Vallastaden är en ny blandad stadsdel med bostäder, kontor och verksamheter som bygger på en idé om att olika människor behöver bo närmare varandra för att motverka boendesegregation och öka förståelsen. Här presenteras en helt ny modell för stadsutveckling, där samhällets mod att ställa krav på marknaden står i centrum.

– Byggbranschen lyckas inte lösa vår tids utmaningar med segregation och krav på hållbarhet. Dessutom är konkurrensen för liten och innovationerna för få. Men marknaden är grym när den får rätt uppgift. När vi släpper loss mångfalden och samtidigt ställer krav så händer något kreativt – vi får en slags stadsbyggnadspunk, säger Rickard Stark på Okidoki arkitekter, som är ansvariga områdesarkitekter för Vallastaden.

Resultatet är tydligt. I Vallastaden uppför 40 aktörer just nu 1000 bostäder i en stadsdel som gått från idé till inflyttning på fem år. Det är svenskt rekord i mångfald. I området finns också flera exempel på innovationer och nya patent.

En jämförelse med andra stora byggprojekt runtom i landet visar tydligt att Vallastaden sticker ut i antalet lägenheter per byggherre.

– Många aktörer är självklart ingen garanti för kvalitet i stadsutvecklingen. Men om vi vill bygga roligare, bättre och snyggare städer så är mångfald en del av lösningen, säger Rickard Stark.

ProjektKommunAntal lägenheter per byggherre
VallastadenLinköping25
Nya HovåsGöteborg144
Västra EriksbergGöteborg333
UrsvikStockholm165
BeckombergaStockholm133
HyllieMalmö96

Vallastadsmodellen i korthet:
- Dela in marken i mindre fastigheter. Kvarteren delas upp i många fastigheter med kortsidan mot gatan. Villor, radhus och flerbostadshus blandas i samma kvarter. Då kan fler aktörer bygga.
- Gör färdigt detaljplanen innan marken säljs. Kommunens möjlighet att ställa krav är självklart mycket större innan marken sålts, än efter försäljningen. Det förkortar också tiden som byggaktören tvingas ligga ute med pengar, vilket underlättar för små aktörer.
- Sätt ett fast pris på marken och låt byggherrarna konkurrera med åtaganden istället. I Vallastaden sätts poäng enligt en förutbestämd skala. Variation i lägenhetsstorlekar ger till exempel extra poäng, liksom verksamhetslokaler i bottenvåningarna. Bolag som åtar sig att genomföra sådana kvaliteter får förtur till marken. Marknadens innovationsförmåga utmanas till att utveckla bättre livsmiljöer.

Vill du veta mer om Vallastaden?
Kontakta: Rickard Stark, Okidoki arkitekter, områdesarkitekt för Vallastaden.
Epost: rickard@okidokiarkitekter.se
Tel: 0736 22 72 00

Kom till: Vallastaden 2017 i Linköping 2-24 september. Områdesarkitekterna Okidoki är på plats under mässan och föreläser om arbetet med Vallastaden varje vardag i Stora salen, Expoarenan. Efter föreläsningarna finns det utrymme för frågor.

Mer information om Vallastaden 2017 och tider för utställningar och föreläsningar finns att läsa på vallastaden2017.se.