Sida

Svenskt stöd ska minska våld mot barn i Afghanistan

Pressmeddelande   •   Jun 28, 2013 09:11 CEST

Sida har beslutat att ge stöd på 25 miljoner till Rädda Barnens projekt för att minska våld mot barn i Afghanistan. Projektet ”Violence Free School” startade 2008 med utbildning i barns behov av säkerhet och skydd i 20 skolor i norra delen av landet. Våldet i skolorna har nu minskat markant.

I det nya tvååriga projektet tas ett stort steg framåt och utöver att ge utbildning i barns och ungdomars rättigheter bidrar även Rädda Barnen till att formulera en barnrättslag.

Afghanistan ratificerade Barnkonventionen 1994 men ännu finns ingen lag på plats som skyddar barns rättigheter. Efter årtionden av krig och konflikt, naturkatastrofer och fattigdom är utmaningarna många och svåra, särskilt för barn och kanske allra tuffast är situationen för flickor.

Våldet är ofta närvarande, också i skolan, med risk för hot och slag vilket ofta kan leda till att barn hoppar av sin utbildning.

Sidas generaldirektör Charlotte Petri Gornitzka har i veckan rest runt i Afghanistan och tittat på svenskt stöd till olika verksamheter:

-  Utöver att ge barn en bra utbildning som är en viktig och avgörande start i livet är det också minst lika viktigt att stärka deras rättigheter enligt Barnkonventionen, och att de inte behöver riskera bli utsatta för våld. Därför är det viktigt att säkerställa en trygg skolgång för dem, poängterar hon.

”Violence Free School”-projektet i 20 skolor i Mazar-i-Sharif har varit framgångsrikt, och gett ökad kunskap bland lärare, studenter och föräldrar om barns behov av säkerhet och skydd. Detta har i sin tur resulterat i en signifikant minskning av våld i dessa skolor.

Nu fortsätter insatserna i större skala i fler provinser i norra Afghanistan. Arbetet Violence Free Schools för att förebygga våld mot barn i skolan fortsätter, men insatserna utvidgas till att också ta fram en handlingsplan i arbetet med en barnrättslagstiftning, att stärka de lokala skyddsnäten för att värna barns rätt till en mer trygg uppväxt, motverka aga av barn inom familjen och också att ge utbildning i barns och ungdomars rättigheter.

-  Den viktigaste och mest prioriterade rekommendationen som FNs barnrättskommitté formulerade till Afghanistan 2011 är att ta fram en barnrättslag säger Charlotte Petri Gornitzka.

I projektet kommer man också att öka stödet till speciellt utsatta barn exempelvis barn på gatan och barn som arbetar, och integrera barns rätt till trygghet och skydd inom exempelvis hälsa och sanitet.

För mer information, kontakta Sidas presstjänst på 08-698 55 55 eller press@sida.se.