Utrikesdepartementet

Svenskt stöd till afrikanska länder i WTO

Pressmeddelande   •   Jul 24, 2003 14:06 CEST

Sverige ska hjälpa fyra afrikanska länder att försvara sina intressen i världshandelsorganisationen WTO. Det beslutade regeringen i dag. Benin, Burkina Faso, Mali och Tchad har i ett unikt gemensamt initiativ föreslagit att stöd till bomullsproduktion ska förbjudas. Det svenska bidraget på cirka 450 000 kronor ska hjälpa länderna att självständigt driva denna fråga inför WTO:s toppmöte i Cancún i september.

- Att några av de fattigaste länderna går samman på det här sättet kring ett offensivt förslag för fri och rättvis handel är mycket sällsynt och något som Sverige varmt välkomnar, säger näringsminister Leif Pagrotsky och biståndsminister Jan O Karlsson i en gemensam kommentar.

- Det krävs resurser för att aktivt driva en fråga i internationella förhandlingar. Därför har vi valt att bistå de här länderna ekonomiskt, fortsätter Jan O Karlsson.

De fyra länderna bakom initiativet är starkt beroende av inkomsterna från bomull. Det är den viktigaste exportvaran, och produktionen sysselsätter miljontals människor i regionen. Länderna vänder sig mot att EU, Kina och USA ger stora stöd till sina egna bomullsproducerande bönder, vilket leder till överproduktion och låga världsmarknadspriser.

- De områden där utvecklingsländerna har konkurrensfördelar måste stå i fokus när världshandeln öppnas upp. Handel skapar möjlighet att bekämpa fattigdom, och länderna bakom bomullsinitiativet har tagit fasta på det, konstaterar Leif Pagrotsky.

Sverige avsätter i år över 160 miljoner kronor för att främja handelsrelaterat utvecklingssamarbete och utvecklingsländernas deltagande i världshandeln. Av dessa går 16 miljoner kronor till WTO:s fond för handelsrelaterat tekniskt bistånd, vilket gör Sverige till den enskilt största givaren.

Svante Hådell, Internationell pressekr. hos Leif Pagrotsky
08-405 5714

Lisa Pelling, Politiskt sakkunnig hos Jan O Karlsson
08-405 5687, 0708-67 39 96

Sara Aulin, Departementssekreterare
08-405 36 49, 0733-24 44 42