Utrikesdepartementet

Svenskt stöd till energisektorn i Litauen

Pressmeddelande   •   Aug 21, 2003 15:22 CEST

Regeringen har i dag beslutat att bidra med 8,95 miljoner kronor till energisektorn i Litauen.

Stödet gäller delfinansiering av en ny transformatorstation av demonstrationskaraktär för att förse ett nytt reningsverk i staden Siauliai med elkraft. Beslutet gör det möjligt för kunden att få tillgång till säker elförsörjning till reningsverket och modern teknik inför kommande modernisering av det litauiska elnätet.

– Det är viktigt att reningsverket i Siauliai får en säker elförsörjning. Vidare är det bra att Litauen får ett modernare, mijövänligare och effektivare elnät och genom regeringens beslut får svenska företag möjlighet att dela med sig av sitt stora kunnande, säger statsrådet Jan O. Karlsson.

Insatsen är ett resultat av det arbete som UD:s projektexportsekretariat bedriver, inom ramen för Östersjömiljard 2, för att skapa en plattform för samarbete mellan stat och näringsliv i Östersjöregionen. Östersjömiljarden har som övergripande mål att stärka det svenska näringslivets position i Östersjöregionen.

Det svenska stödet kommer att administreras av Sida.

Odd Guteland, Pressekreterare
08-405 55 50, 070-514 55 66

Karl Edberg, Ämnessakkunnig
08-405 56 69

Maria Håkansson, Redaktör
08-405 15 82