Sida

Svenskt stöd till kraftsamling för kvinnors rättigheter i Egypten

Pressmeddelande   •   Jan 27, 2014 09:40 CET

Sverige och Sida går nu in med 27 miljoner kronor för att stöda en kraftsamling för kvinnors rättigheter i Egypten. Satsningen ska bland annat stärka kvinnors möjlighet att delta i politik och näringsliv, minska könsstympning och sexuella trakasserier samt bidra till att skapa 500 000 nya jobb för kvinnor.

Ett brett spektra av civilsamhällsorganisationer, myndigheter och ministerier deltar i kraftsamlingen, som drivs av FN-organen UNDP, UN Women och UNFPA. Aktiviteterna tar fasta på initiativ i Egypten och är inriktade för att förbättra situationen på flera nivåer. Dels för förändring på övergripande nationell nivå, inom politik, rättsväsende och samhället i stort. Dels handlar det om konkret stöd på individnivå, som stöd till kvinnliga företagare, kompetensbyggande och att hjälpa fler kvinnor att få ett jobb.

– Det svenska stödet beräknas nå miljontals kvinnor och inriktar sig på att minska sexuella trakasserier, könsbaserat våld och kvinnlig könsstympning, men också på att skapa nya möjligheter för kvinnor att delta mer aktivt på alla nivåer i samhället. Till exempel genom så grundläggande saker som att se till att hundratusentals kvinnor får ID-kort och ökad kunskap om sina medborgerliga rättigheter, säger Jon Hedenström, handläggare för demokrati och mänskliga rättigheter på den svenska ambassaden i Kairo.

Fler exempel på förväntade resultat av stödet under 2014–2017 är:

  • Ökad tillgång till rättsligt stöd genom etablerandet av särskilda hjälpcenter. Samtidigt ska satsningen leda till ökad tillgång till juridisk information om familjelagstiftning och familjerättsliga domstolar;
  • Genom nya koalitioner ska kvinnor och män kunna driva ett mer effektivt arbete för kvinnors rättigheter, mot våld och trakasserier;
  • Nya forskningsresultat om kvinnofrågor (juridiska, sociala, ekonomiska och politiska) som kan spridas och användas som underlag för politiska beslut och reformer.

Egypten är ett av världens mest minst jämställda länder. Det ligger på 77:e plats av 80 länder i jämställdhetsindexet Gender Empowerment Measure och utmaningarna är stora. Nästan 75 procent av flickor mellan 15 och 17 år har genomgått könsstympning, nära 100 procent har utsatts för sexuella trakasserier och över 80 procent känner sig inte säkra på gator och offentliga transportmedel. Diskrimineringen är utbredd och kvinnors deltagande på arbetsmarknaden är bland de lägsta i världen. Den politiska instabiliteten och den svåra ekonomiska situationen i landet gör kvinnor ännu mer utsatta.

– Att stärka kvinnors deltagande i arbetslivet, politiken och civila samhället är oerhört viktigt för att förbättra kvinnors situation i byggandet av ett demokratiskt Egypten, säger Charlotta Sparre, Sveriges ambassadör i Egypten.


För mer information kontakta Sidas pressansvariga på 08-698 55 55 eller press @ sida.se