Försvarsdepartementet

Svenskt stöd till säkerhetsreformer i Georgien

Pressmeddelande   •   Apr 29, 2009 10:52 CEST

Regeringen har givit Försvarsmakten i uppdrag att under 2009 stödja ett reformprogram vid Georgiens försvarsdepartement med 350 000 kronor.

Programmet syftar till att stärka kapaciteten för demokratisk styrning och översyn av säkerhetssektorn genom utbildningsinsatser för civilanställd personal. Programmet genomförs i nära samverkan med Georgien, Nato:s internationella stab och övriga länder som bidrar.

Försvarsmakten har regeringens uppdrag att bidra till säkerhetssektorreformarbetet i Georgien, vilket är ett viktigt komplement till Sveriges övriga verksamhet i landet.

De nordiska och baltiska länderna har, inom ramen för det nordisk-baltiska initiativet för säkerhetssektorreformer (NBI) och tillsammans med Storbritannien, åtagit sig ett ledande ansvar för ett reformprogram vid det georgiska försvarsdepartementet.Kontakt:
Mikael Östlund
Pressekreterare hos Sten Tolgfors
08-405 25 15
070-297 43 28

Maria Vikberg
Pressassistent
08-405 25 30
0730-36 84 77