Försvarsdepartementet

Svenskt stöd till säkerhetsreformer i Ukraina samt i Georgien

Pressmeddelande   •   Sep 02, 2010 11:36 CESTRegeringen uppdrar åt Försvarsmakten att under 2010 stödja säkerhetssektorreformprojekt i Ukraina samt i Georgien.

Försvarsmakten ska genomföra erfarenhetsutbyte med Ukrainas respektive Georgiens försvarsdepartement samt lämna finansiellt stöd till verksamheten. Högst 1 850 tusen kronor får användas för det samlade stödet.

Stödet till Ukraina innebär att Försvarsmakten under 2010 genomför erfarenhetsutbyte med det ukrainska försvarsministeriet och det ukrainska internationella utbildningscentrat Multinational Staff Officer Center. Högst 1 miljon kronor får användas för ändamålet. Erfarenhetsutbytena har tidigare bland annat fokuserat på civil-militär samverkan och demokratifrågor.

Stödet till Georgien innebär att Försvarsmakten under 2010 genomför erfarenhetsutbyte med det georgiska försvarsministeriet. Högst 850 tusen kronor får användas för ändamålet.  Erfarenhetsutbytet med det georgiska försvarsministeriet har tonvikt på försvarsreform och doktrinutveckling.

Försvarsmakten har sedan 2007 på regeringens uppdrag lämnat stöd till säkerhetssektorreformer i Ukraina och sedan 2009 i Georgien. Stödet genomförs i nära samverkan med de nordiska och baltiska länderna, inom ramen för det nordisk-baltiska initiativet för säkerhetssektorreformer (NBI).Kontakt:
Mikael Östlund
Pressekreterare hos Sten Tolgfors
08-405 25 15
070-297 43 28

Dennis Abrahamsson
Pressassistent
08-405 25 30
070-548 51 74