Nyhetsbrevet Vi Resenärer

Svenskt tågkunnande klarar inte konkurrens

Pressmeddelande   •   Dec 07, 2009 21:36 CET

Veolia Transport kör veckoslutståg Stockholm-Malmö med fasta priser  Foto: Vi Resenärer

SJ har avstått från att lägga anbud på regionaltågstrafik sedan de förlorade upphandlingen av trafiken med Öresundstågen för drygt ett år sedan. Den togs hem av DSBFirst, som ägs av danska staten och skotska FirstGroup;  världens största privata bolag inom kollektivtrafikbranschen. I augusti år vann samma bolag upphandlingen av regional- och pendeltågstrafiken i västra Sverige och förra veckan stod det klart att DSBFirst även tar över regionaltrafiken i Småland och Halland.

Deutsche Bahn tog nyligen hem trafiken med Östgötapendeln.  Hongkongbaserade MTR tog i början av november över tunnelbanan i Stockholm. Till bilden hör att norska staten, genom Tågkompaniet, sedan några år kör regionaltågen i Bergslagen och att de tillsammans med danska DSB svarar för Roslagsbanan i Stockholm. Veolia Transport, med Paris som bas, tappade tunnelbanetrafiken men har kvar ett antal spårvagnslinjer i Stockholm. SJ vann i samarbete med Tågkompaniet upphandlingen av pendeltågstrafiken i Stockholm men driver den nu ensam.

För 20 år kom det lilla privata bolaget BK-Tåg upp på spåren som första konkurrent till SJ. BK-Tåg vann ytterligare ett antal upphandlingar men finns inte längre kvar. Tre entreprenörer från SJ startade 1999 Tågkompaniet och lyckades, liksom BK-tåg, att föra in ett antal intressanta nyheter i branschen. Nu ägs Tågkompaniet helt av norska staten.

Vad händer på de svenska spåren?

Varför kan inte SJ hävda sig mot sina kollegor i Danmark, Norge och Tyskland?

Varför finns det inte plats för entreprenörer på spåren?  På bussidan finns det plats för privata och lokala bolag även om norska staten är stora även på detta område genom att de äger Bus4You och GoByBus.

Vad kommer att hända om två år när SJ:s monopol på fjärrtrafiken helt är borta? Kommer de att bli överkörda av DSB, Deutsche Bahn, NSB och nya utländska aktörer.

Varför har SJ inte lyckats ta hem trafikuppdrag i andra länder?

Det som nu händer visar att den svenska kollektivtrafiken har svårt att hävda sig i en internationell konkurrens. Utländska statligt ägda bolag visar sig vara bättre på att driva tågtrafik än vårt eget SJ. Dagens rapport från Svensk Kvalitetsindex om att SJ tappar kraftigt i förtroende hos sina kunder väcker i detta sammanhang ett antal ytterligare frågor.

För oss som redan i dag åker kollektivt i hög grad är import av kunnande och nya idéer ett efterlängtat inslag då branschens genomgående har svårt att leva upp till de krav som dagens resenärer ställer.  De som i dag tar bilen men som hellre skulle vilja åka kollektivt kan också se fram emot ett attraktivare utbud.

Den fråga som återstår för många är varför Sverige inte kan hävda sig på denna marknad.  Är det så att vi har en mycket låg standard på vår kollektivtrafik jämfört med utlandet?

Jan-Åke Bosell
Idégruppen Vi Resenärer

 

Om oss
Idégruppen Vi Resenärer drivs av ett antal resenärer som väljer att se på trafiken ur resenärens/kundens synvinkel. Vi ger ut ett nyhetsbrev varje måndag och en tidskrift varannan månad med nyheter, synpunkter och kommenterar till dagens och morgondagens trafik.
Mer information finns på
www.vireser.se och ges av Jan-Åke Bosell på tel 08-7763950 eller press&vireser.se