Movelo AB

Svenskt teknikbolag från KTH placeras högt i global ranking

Pressmeddelande   •   Dec 09, 2013 14:02 CET

Det svenska tillväxtföretaget Movelo AB rankades på andra plats när den globala undersökningen av aktörer inom försäkringstelematik presenterades måndagen den 2 december. Bakom framgången ligger bolagets patenterade lösningar inom avancerad signalbehandling av data från telefonens sensorer, vilket sedan ligger till grund för att beräkna en användarbaserad försäkringspremie. 

Framtidens bilförsäkring baseras på hur, när och var du kör snarare än var du bor och hur gammal du är. Under de närmaste åren beräknas så kallad användarbaserad försäkring nå ut till 89 miljoner försäkringstagare motsvarande 500 miljarder kronor i försäkringspremier. För detta ändamål spelar mobiltelefonen en avgörande roll för beräkning av försäkringspremien.

Movelo är främst känt i Sverige som teknikleverantör till försäkringsbolaget If Skadeförsäkring i deras pilotförsök If SafeDrive. If SafeDrive var först ut att utnyttja de moderna mobiltelefonerna som avancerade mätinstrument för försäkringsändamål. I dagarna rankades Movelo på andra plats i klassen Best Telematics Service Providers Smartphone Technology Europe, när den globala undersökningen av leverantörer inom försäkringstelematik presenterades.

Undersökningen omfattade totalt 43 utvärderade företag och genomfördes av det belgiska konsultbolaget PTOLEMUS Consulting Group.

- Detta är en stor framgång för oss och visar att vår satsning på forskning och utveckling gett resultat, säger Movelos VD Jens Ohlsson.

Movelo är inne i en tillväxtfas med internationell expansion.

- Efterfrågan på produkter som våra är stor på de mer mogna marknaderna i Europa och USA, säger Jens Ohlsson. Vi är en fas där vi behöver attrahera nytt kapital för vår vidare expansion.

Movelo som grundades 2011 utvecklar mjuk och hårdvara för försäkringstelematik. Företaget är en avknoppning från Kungliga Tekniska högskolan KTH och dess Linnécentrum ACCESS.

- Vi kan kompensera de inbyggda sensorernas brister med den kraftfulla beräkningskraft vi har i dagens smarta telefoner, säger Professor Peter Händel, en av företagets grundare.

Movelo AB har sitt säte i Stockholm, med en filial i Boston, USA.

Källa: PTOLEMUS Consulting Group 2013 Telematics Insurance Supplier Ranking http://www.ptolemus.com/content/uploads/2013/11/Insurance-Telematics-Supplier-Ranking-2013.pdf

Kontakt Movelo AB: VD Jens Ohlsson, 070-644 57 32, jens.ohlsson@movelo.se