CareTech AB

Svenskt teknikföretag vann pris för sin intelligenta fallsensor

Pressmeddelande   •   Okt 22, 2010 14:19 CEST

Fallolyckor är ett stort hälsoproblem bland den äldre befolkningen. Ungefär vartannat fall hos personer över 65 år resulterar i skador. Bara i Sverige så avlider årligen minst 1400 personer i Sverige efter fallolyckor och över 70000 vårdas på sjukhus. CareTech AB ett företag som levererar trygghetslösningar till omsorgen har under en längre tid intresserat sig för att finna lösningar på problemet.

The Embedded Awards är ett pris för årets tre bästa nyutvecklade intelligenta inbyggda system som presenteras på tekniska mässan i Stockholm.

Micro/Nano-kategorin vanns av CareTech AB i Kalix, med konstruktionen SensorBand II. Företaget arbetar med trygghetslösningar för omsorgen och efter flera års forskning i samarbete med bl.a. Luleå & Uleåborgs universitet så har man nu kunnat kombinera sina trygghetslarm med en fallsensor.
Fallsensorn gör att trygghetslarmet automatiskt larmar efter ett fall och personen kan få hjälp omgående. De stora utmaningarna har varit att få fram en fallsensor som detekterar fall utan att ge upphov till falsklarm. Dessutom måste produkten vara ytterst strömsnål och samtidigt liten och smidig.

Efterfrågan på denna typ av sensor är stor över hela Europa. CareTech ser fram emot att få lansera denna produkt på marknaden under 2011.

CareTechs affärsidé är att utveckla och marknadsföra högkvalitativa larm- och säkerhetsprodukter med modern teknik. Vi levererar både enstaka produkter och kompletta system till kunder inom äldre- och hemvård samt annan offentlig och privat verksamhet och bidrar på så sätt till att personalens arbete underlättas samtidigt som vårdtagarnas säkerhet, trygghet och frihet ökar.