Stockholm International Water Institute (SIWI)

Svenskt textilsamarbete: resultat överträffar förväntningarna

Pressmeddelande   •   Maj 04, 2016 12:24 CEST

(Stockholm 4 maj 2016) – De globala resultaten för 2015 för Sweden Textile Water Initiative har överträffat förväntningarna. De sammanslagna vattenbesparingarna under ett år motsvarar det dagliga behovet av vatten för nästan 50 miljoner människor.

Från initiativets globala program för att minska förbrukningen av vatten, energi och kemikalier har man samlat in ekonomiska-, sociala- och miljöresultat från fabriker i Indien, Kina, Bangladesh, Turkiet och Etiopien.

Det uppskattas att 20 procent av all industriell förorening av färskvatten är orsakad av textilindustrin. Med detta i åtanke skapades Sweden Textile Water Initiative med målet att generera ekonomiska, sociala och miljöbesparingar genom hållbart användande av vatten i textil- och läderproduktion. I områden där vatten är en bristvara innebär den sparade volymen vatten att man dels minskar vattenuttaget men även att förorenat avloppsvatten inte släppts ut i lokala färskvattenreserver.

Sweden Textile Water Initiative började 2010 som en arbetsgrupp men har växt till ett initiativ som arbetar med över 120 fabriker i fem länder som levererar till 20 svenska textilföretag. Det är det största globala värdekedjeprogrammet som arbetar på fabriksnivå för att öka fabrikernas egen kapacitet och utveckling. I november 2015 vann initiativet det prestigefyllda svenska priset Habit Fashion Award for Sustainability for sitt arbete med att transformera textilvärdekedjor.

2015 i siffror

 • Fem länder (Indien, Kina, Bangladesh, Turkiet, Etiopien)
 • 20 svenska företag
 • 72 leverantörsfabriker
 • Åtta procent sammanlagd vattenminskning (årlig vattenbesparing uppnådde 2,456,700 m3)
 • De sammanslagna vattenbesparingarna under ett år motsvarar det dagliga behovet av vatten för nästan 50 miljoner människor (enligt FN:s rekommendation för dagligt behov av vatten, 50 liter per dag och person)
 • 11 procent sammanlagd energiminskning (6347979ms av naturlig gas och 5358MT bränsle, 2,557,974 MWh elektricitet)
 • Sex procent sammanlagd minskning av användning av kemikalier (1,140 MT kemikalier)
 • Fler än 12000 människor har fått utbildning
 • Investering av fabrikerna: 43.3 miljoner kronor
 • Årlig besparad driftskostnad för fabrikerna: 39 miljoner kronor
 • Avkastning för fabrikerna: 89 procent
 • Privat kapital mobiliserat: 128 procent

Presskontakt:
Maya Rebermark
Communications Manager, SIWI.
Email: maya.rebermark@siwi.org
Mobil: +46 (0) 720 506 066

Information till redaktörer

The Stockholm International Water Institute is a policy institute that generates knowledge and informs decision-makers towards water wise policy and sustainable development. SIWI performs research, builds institutional capacity and provides advisory services in five thematic areas: water governance, transboundary water management, water and climate change, the water-energy-food nexus, and water economics. SIWI organises the World Water Week in Stockholm – the leading annual global meeting place on water and development issues – and hosts the Stockholm Water Prize, the Stockholm Junior Water Prize and the Stockholm Industry Water Award.