Skogsindustrierna

Svenskt Trä lanserar branschstandard för rätt hantering av virke

Pressmeddelande   •   Okt 29, 2012 14:58 CET

Svenskt Trä har tagit fram instruktioner till byggbranschen om hur byggnadsmaterial i trä ska hanteras från bygg- och trävaruhandeln tills träet är inbyggt i konstruktionen. Med dessa instruktioner vill Svenskt Trä skapa en branschstandard som säkerställer en god träbyggnadsteknik.

Trä har god beständighet, förutsatt att det hanteras rätt ända tills det är inbyggt i konstruktionen. På byggarbetsplatsen är det därför viktigt att trä skyddas mot nederbörd, solstrålning, smuts och markfukt. Svenskt Trä har sammanfattat instruktioner för hantering av trä i broschyren Hantera virket rätt, som vänder sig främst till hantverkare och byggentreprenörer, men även till andra som hanterar virke.

Tanken är att broschyren Hantera virket rätt levereras av bygg- och trävaruhandeln till byggarbetsplatsen tillsammans med följesedeln. Med varje folder följer en dekal som fästs på virkespaketet. På dekalen finns en sammanfattning med instruktioner för hur virket ska lagras, samt möjlighet att fylla i virkets fuktkvot vid leverans.

För mer information, vänligen kontakta:
Johan Fröbel, ansvarig för Svenskt Träs verksamhet mot bygg- och trävaruhandeln, Skogsindustrierna, tel: 070-289 79 68, e-post: johan.frobel@svenskttra.se
Charlotte Apelgren, kommunikationsansvarig Svenskt Trä, Skogsindustrierna, tel: 070--661 78 81, e-post: charlotte.apelgren@svenskttra.se
Fler bilder finns för nedladdning på http://www.skogsindustrierna.org/nyhetsrum_1/nyheter_4_1/nyheter_2012/svenskt-tra-lanserar-branschstandard-for-ratt-hantering-av-virke 

Trycksaken Hantera virket rätt finns på alla bygg- och trävaruhandlare anslutna till Svenskt Trä.
Trycksaken kan även beställas direkt på: bestallning@svenskttra.se eller på webbplatsen www.svenskttra.se/publikationer/hantera_virket_ratt

_____________________________________________________________________________________________

Skogsindustrierna är massa- och pappers- samt den trämekaniska industrins bransch- och arbetsgivarorganisation. Skogsindustrierna företräder ett 50-tal massa- och pappersbruk och cirka 140 sågverk samt ett antal företag med nära anknytning till massa-, pappers-, eller trävarutillverkning. Inom Skogsindustrierna ingår verksamheten Svenskt Trä. Skogsnäringen sysselsätter drygt 60 000 personer och exporterade för 128 miljarder kronor (2011).   

Box 55525, 102 04 Stockholm, tel +46 8 762 72 00 , skogsindustrierna.org

Svenskt Trä är en verksamhet inom Skogsindustrierna. Svenskt Trä verkar för kunskapsspridning, inspiration och utveckling som rör trä, träprodukter och träbyggande. Bakom Svenskt Trä står svensk sågverksindustri.

Box 55525, 102 04 Stockholm, tel +46 8 762 72 60, svenskttra.se