Skogsindustrierna

Svenskt Träs Lathund gör det enklare att bygga med trä

Pressmeddelande   •   Aug 18, 2015 16:02 CEST

Lathunden heter Svenskt Träs uppdaterade publikation som förenklar användningen av trä. Lathunden innehåller till exempel beräkningsverktyg för att räkna fram virkesåtgången och för att få rätt dimension på konstruktionsvirke och limträ. Lathunden är ett uppskattat hjälpmedel för hantverkare, arkitekter, bygg- och trävaruhandeln samt privatpersoner.

Med Lathunden kan du till exempel beräkna hur mycket läkt takbyggnationen kräver, hur mycket fasadpanel som behövs för en byggnad och hur många löpmeter regel som går åt för att bygga väggar med olika centrumavstånd. Lathunden är även ett bra verktyg för att bestämma dimensionen på golvbjälkar, vare sig det är inomhus i bostaden eller till altanen, samt för att beräkna dimensioner för bärlinor, takbjälkar och takstolar. Nytt i den femte utgåvan av Lathundenär att det finns dimensioneringstabeller för bärlinor till golvbjälkar till altaner, färgåtgångstabeller, skruv- och spikguide samt ett utvik av Trärådhuset där du kan se dimensioner, virkeskvaliteter för virke, skruv, spik och beslag.

Lathunden innehåller information om:

  • Virkesåtgång
  • Dimensionering av virke och limträbalkar
  • Virkeskvaliteter
  • Målfuktkvot
  • Träskydd
  • Virkes- och limträsortiment
  • Färgåtgång
  • Skruv- och spikguide
  • Kuberingstabeller

Lathundens dimensioneringstabeller är anpassade efter de senaste dimensioneringsreglerna EKS 9 (BFS 2013:10). Lathunden vänder sig främst till hantverkare, arkitekter, konstruktörer, anställda i bygg- och trävaruhandeln och privatpersoner.

Lathunden omfattar 76 sidor och är i A5-format, så att du lätt kan stoppa ner den i fickan på snickarbyxorna. Lathunden går att beställa eller ladda ned från Svenskt Träs hemsida, se www.svenskttra.se/publikationer/lathunden. Priset för Lathunden är enligt följande:

PrislistaExklusive momsInklusive moms
1 exemplar/beställning115:00 kr/exemplar121:90 kr/exemplar
2 – 5 exemplar/beställning75:00 kr/exemplar79:50 kr/exemplar
6 – 25 exemplar/beställning60:00 kr/exemplar63:60 kr/exemplar
26 – exemplar/beställning50:00 kr/exemplar53:00 kr/exemplar

Samtliga priser är exklusive frakt och expeditionsavgift.


Lathunden
finns också som app med samma innehåll som den tryckta Lathunden. I appen finns även hjälpmedel och verktyg för att beräkna vinklar, area och volymer samt lutningsförhållanden. Appen finns att ladda ner på www.svenskttra.se/lathunden. Du kan även söka efter Lathunden i App Store, Google Play eller Windows Phone Store och ladda ned. Lathunden som app är gratis.

- Lathunden-appen blev direkt en favorit bland hantverkare och andra aktörer i byggbranschen, säger Johan Fröbel, rådgivare trä- och limträprodukter på Svenskt Trä. Sedan mitten av december 2013, då appen lanserades för första gången, har den laddats ner av cirka 55 000 personer.

Lathunden ingår i Svenskt Träs sortiment av tryckt och digital information framtagen för att hålla den goda träbyggnadstekniken levande med bra och instruktiva hjälpmedel. Andra hjälpmedel är till exempel trycksakerna Att välja trä, Limträ PocketGuide samt hemsidorna www.byggbeskrivningar.se, www.traguiden.se och www.traradhuset.se.

Bilder

Ytterligare information:
Johan Fröbel, rådgivare trä- och limträprodukter, Svenskt Trä
070-289 79 68, johan.frobel@svenskttra.se

Presskontakt:
Camilla Carlsson, kommunikationsansvarig, Svenskt Trä
072-702 79 65, camilla.carlsson@svenskttra.se

Svenskt Trä är en verksamhet inom Skogsindustrierna. Svenskt Trä verkar för kunskapsspridning, inspiration och utveckling som rör trä, träprodukter och träbyggande. Målsättningen är att genom information och inspiration öka träanvändningen i Sverige och på utvalda marknader utomlands. Svenskt Trä syftar också till att lyfta framt trä som ett konkurrenskraftigt, miljövänligt och hållbart material. Bakom Svenskt Trä står svensk sågverks- och limträindustri.

Box 55525, 102 04 Stockholm, tel +46 8 762 72 60, svenskttra.se