SIS, Swedish Standards Institute

Svenskt trafiksäkerhetskunnande på global export

Pressmeddelande   •   Jul 07, 2009 08:03 CEST

Sommar och semestertider innebär extra mycket bilar på vägarna, och risken för olyckor ökar. Svensk trafikexpertis ska nu på export. Sverige leder genom SIS, Swedish Standards Institute ett globalt arbete med att ta fram en ny ISO-standard för ökad trafiksäkerhet världen över.

Svensk trafikexpertis och kunskap ska nu exporteras globalt. Sverige leder nu ett omfattande globalt trafikprojekt i syfte att ta fram en ny ISO-standard för ökad säkerhet på vägarna.

-Svenskt trafiksäkerhetskunnande har högt anseende internationellt och det är en av anledningarna till att Sverige har fått förtroendet att leda detta globala projekt, säger Marcus Ihre, projektledare på SIS och sekreterare i projektkommittén.

Syftet med den nya standarden, som förväntas vara klar inom ett par år, är att uppmuntra frivilliga initiativ inom företag och organisationer som kan bidra till en ökad trafiksäkerhet. Dessa drivkrafter har stor potential och kan bli ett viktigt komplement till lagstiftingen.

-Ekonomierna i Asien och Afrika växer, men infrastrukturen hinner inte alltid med. Arbetet omfattar självklart även dem och förhoppningen är att standarden ska leda till att man tar hänsyn till trafiksäkerheten vid stadsplanering och byggande av vägar. Dock kommer detta inte vara en detaljerad teknisk standard, säger Marcus Ihre.

Standarden kommer att omfatta människan, fordonet och vägen och rikta sig till alla organisationer och företag som kan bidra till ökad trafiksäkerhet. Det internationella sekretariatet drivs av SIS, Swedish Standards Institute under ledning av Claes Tingvall, trafiksäkerhetsdirektör på Vägverket. Från svensk sida deltar även myndigheter, konsumentorganisationer, kommuner och landsting, åkerier och fordonstillverkare.

För mer information:
Marcus Ihre, projektledare SIS, 0709-48 06 61, marcus.ihre@sis.se
Victoria Jonsson, pressansvarig SIS, 0702-66 87 26, victoria.jonsson@sis.se