Granskningsnämnden för radio och TV

Svenskt TV-utbud 2002

Pressmeddelande   •   Jun 02, 2003 09:00 CEST

Svenskt TV-utbud 2002 är den sjunde rapporten i Granskningsnämndens serie om svenskt TV-utbud.

Svenskt TV-utbud 2002 redogör för TV-utbudet i SVT1, SVT2, TV4, TV3, Kanal 5, ZTV, Viasat Nature/Action (tidigare TV6) samt TV8.

Rapporten innehåller statistik och analys över likheter och skillnader mellan kanaler, programprofiler samt hur programutbudet utvecklats över tid. Rapporten innehåller även en specialundersökning av mångfalden i svenskt TV-utbud utifrån aspekterna programbredd och programvariation under perioden 1998-2002.

Syftet med undersökningsserien är att skapa återkommande, systematiska och långsiktiga vetenskapliga studier av programutbudet i svensk television.

Rapporten genomfördes av institutionen för journalistik och mass- kommunikation vid Göteborgs universitet, under ledning av professor Kent Asp på uppdrag av Granskningsnämnden. Den är ett led i nämndens uppdrag att följa och rapportera om hur programutbudet i svensk television utvecklas.

Bakgrund:
För mer information kontakta rapportens författare Kent Asp, 031-773 12 28
Rapporten kan beställas på telefon 08-606 79 72 eller hämtas på www.grn.se
För övrig information kontakta nämndens informatör Ulrika Remin, 08-606 79 76