Refugees Welcome Stockholm

Svenskundervisning en integrationsmotor för asylsökande

Pressmeddelande   •   Jan 18, 2017 09:00 CET

I ett år har Refugees Welcome Stockholm anordnat svenskundervisning ledd av volontärer för asylsökande i Stockholmsområdet. Hittills har över 80 elever studerat svenska via mötesplatsen Rosa Stationen, som drivs i samarbete med Birkagården.

En enkät som genomfördes i slutet av höstterminen visar att eleverna är mycket nöjda med undervisningen som, utöver nya språkkunskaper, även låtit dem komma lite närmare det svenska samhället.

Över 90 procent av deltagarna säger att lektionerna är mycket bra, varav 70 procent tycker att undervisningstillfällena är fantastiska. Dessutom säger över åtta av tio deltagare att svensklektionerna fått dem att känna sig välkomna i det svenska samhället. Mer än hälften av eleverna har fått nya kontakter genom lektionerna och språkcaféet på Rosa Stationen.

– Det jag är mest nöjd med är att en sådan stor andel av eleverna säger att de känt sig mer välkomna i det svenska samhället och att så många är väldigt nöjda med undervisningstillfällena i allmänhet, säger Katarina Bendtz, volontär tillika partikelfysiker som var med och startade svenskundervisningen samt under hösten har ansvarat för den tillsammans med Karin Wallin.

– Deltagarnas bedömning av svenskundervisningen är väl i linje med Refugees Welcome Stockholms målsättning att, fortsätter Bendtz.

Totalt har över 80 elever hittills deltagit i svenskundervisningen. Majoriteten av eleverna har inte rätt till eller inte börjat svenska för invandrare (SFI) och lektionerna är ett utmärkt sätt att börja lära sig svenska. Svenskundervisningen har visat sig locka deltagare med olika kunskapsnivåer, såväl elever utan skolutbildning som elever med högskoleutbildning.

Trots olika utgångslägen tycker dessutom majoriteten (cirka 70 procent) att nivån för undervisningen varit rätt för dem. I början av varje termin sker ett nivåtest av deltagarnas kunskaper i svenska språket, därefter görs en nivåindelning.

Svenskundervisningen på Rosa Stationen sker i grupper på femton elever under ledning av volontärer som är lärare. Utbildarna är samtliga volontärer, en del är lärare till yrket medan andra helt enkelt brinner för att utbilda. Nästa termin börjar den 7:e februari 2017.

För ytterligare information, välkomna att kontakta volontärerna Katarina Bendtz på tel 073-728 00 01 eller Karin Wallin på tel 070-849 87 45.

Om Rosa Stationen

Rosa Stationen är en mötesplats för nya och etablerade svenskar, ett integrationsinitiativ startat av Refugees Welcome Stockholm som sker i samarbete med Birkagården och med stöd av Stockholms stad. På Rosa Stationen erbjuds språkcafé, svenskundervisning, juridisk rådgivning och barnhörna med barnpassning. Mer information om Rosa Stationen hittar du på http://www.refugeeswelcomestockholm.se/rosa-stationen/

Refugees Welcome Stockholm är en religiöst och partipolitiskt obunden organisation vars syfte är att hjälpa människor på flykt som kommer till Stockholm.

Med hjälp av bidrag från privatpersoner och företag arbetar RWS för att ge dessa människor ett värdigt bemötande och den hjälp de behöver, både för stunden och på längre sikt