Svensson Group

Svensson Group stärker sin ställning i Norden!

Pressmeddelande   •   Dec 07, 2011 12:13 CET

Svensson Group skapar ett joint venture med sin kollega Rustad Trommelservice i Norge och bildar bolaget RS Trommelservice. Syftet är att stärka vår närvaro på den Norska marknaden. Svensson Group har länge haft försäljning till Norge, både till traditionell kabelindustri och till offshoreindustri.

Genom samarbetet kommer vi närmare våra kunder i Norge och kan därigenom förbättra servicen, minska logistikkostnaderna och skapa volymfördelar i produktionen, säger Svenssons Groups VD Erik Johansson. 

Den Nordiska kabelindustrin har de senaste åren genomgått en förändring och blivit allt mer specialiserad och producerar i högre grad för den gemensamma nordiska marknaden. 

–Som emballageleverantör behöver vara mer närvarande på varje enskild marknad. Genom samarbetet stärker vi vår ställning i Norden, fortsätter Erik Johansson. 

För mer information 

Erik Johansson +46 346 569 03, +46 70 6440231 

erik.johansson@svenssongroup.se

Svensson group är en företagsgrupp specialiserad på emballage och hanteringsutrustning till främst kabel- och wireindustrin. Vår affärsidé är att förse kabel- och wireindustrin med ett brett sortiment av trummor och andra förpackningar samt lyft och hanteringsutrustning till en så fördelaktig totalkostnad som möjligt. Vi är certifierade enligt ISO 9001:2000 vad gäller kvalitet samt ISO 14001:2004 miljö.

Svensson Group omsätter ca SEK 150 miljoner. Vi finns etablerade i fyra länder och har ca 55 medarbetare. Huvudkontoret ligger i Falkenberg.

Se även www.svenssongroup.se


Svensson Group ska med innovativa, specialanpassade och kostnadseffektiva lösningar förse europas kabel- och wireindustris varierande behov av kabeltrummor och emballage med tillhörande lyft-och hanteringsutrustning.

Vi är certifierade enligt ISO 9001:2000 vad gäller kvalitet samt ISO 14001:2004 miljö.
Gruppen omsätter ca 130 miljoner SEK och finns etablerade på ett flertal ställen i Sverige samt i Frankrike och Holland. Huvudkontoret ligger i Falkenberg


Svensson Group –Experts in cable drums–