Svep Design Center AB

Svep lanserar ny produktionstestplattform

Pressmeddelande   •   Feb 13, 2014 00:18 CET

Produktutvecklingsföretaget Svep Design Center har mycket lång erfarenhet av att utföra tester av elektronikprodukter. På elektronikmässan TEC 2014 Göteborg lanserades nyligen den senaste versionen av QualiTracer, ett standardiserat system som gör det kostnadseffektivt att testa alla sorters produkter som innehåller elektronik.

Mässbesökarnas intresse var stort när Svep Design Center premiärvisade den nya versionen av produktionssystemet QualiTracer.

Svep har jobbat i nära samarbete med elektronikproducenter och utvecklat hård- och mjukvaruplattformen under tio års tid.

– QualiTracer är ett komplett system för testning i produktion och vi har idag installerat det på fabriker i alla delar av världen. Vi har en väl fungerande supportorganisation och systemövervakning som ger kunden trygghet oavsett vad eller var de väljer att producera, säger Mikael Bergqvist, utvecklingsansvarig på Svep Design Center.

Systemet är utformat för att enkelt kunna anpassas till den produkt som ska testas. Fokus ligger på att snabbt kunna vara igång med ett testsystem till ett konkurrenskraftigt pris och som samtidigt ger en hög grad av tillförlitlighet. 

En stor skillnad mellan QualiTracer och andra lösningar på marknaden är att systemet är öppet. Kunden får tillgång till hela källkoden till systemet och kan själv bygga vidare eller modifiera det för sina specifika behov. Man får även med verktyg för dokumentation, rapportering, felsökning och automatisering av kvalificeringsprocessen.

QualiTracer lämpar sig utmärkt för alla företag som utvecklar eller tillverkar elektronikprodukter och används även inom andra branscher för automatiserad testning och avsyning.

Plattformen kan också användas vid designverifiering under produktens utvecklingsfas vilket kortar tiden att gå från utveckling till produktion.

Kontaktpersoner

För mer information, vänligen kontakta Mikael Hegardt, Affärsutveckling, 046-19 27 03, mikael.hegardt@svep.se


In English

Svep Design Center launches manufacturing test platform
Swedish product development company Svep Design Center has extensive experience of performing tests on electronic products. At the TEC2014 Gothenburg Electronics Show the company launched its latest version of the QualiTracer, a standardised and cost-efficient system for testing all kinds of products containing electronics.

A large number of visitors were present when Svep Design Center presented the new version of the product system QualiTracer at the show.

For the past ten years Svep has developed QualiTracer’s hardware and software platform in close cooperation with electronics manufacturers.

“QualiTracer is a complete system for tests made in production, and we have installed it at production sites all over the world,” says Mikael Bergqvist, R&D manager at Svep Design Center.

“We have a well-functioning support organisation and system monitoring, which gives the customer a safe and reliable tool, regardless of where or what the customer produces,” he says.

The system is designed to be easily adapted to the product that needs to be tested. The main focus for the development team has been to create a product test system helping the customer to get started quickly, to a competitive price and at the same time giving a high level of reliability.

A big difference between QualiTracer and other similar solutions is its open structure. The customer has access to the whole system source code and is able to further develop or modify the system for its own specific needs.

The customer is also provided with tools for documentation, reporting, troubleshooting and automation of the qualification process.

Qualitracer is suitable for all companies that develop or manufacture electronic products and is also used in other industries for automated testing and inspection.

In addition, the platform can be used for design verification during the development phase of the product’s life cycle, which shortens the time from development to production.

For more information, please contact Mikael Hegardt, Business Development, phone +46 (0)46 19 27 03, e-mail mikael.hegardt@svep.se


Om Svep Design Center AB

Svep är ett konsultföretag som behärskar konsten att konstruera och tillämpa elektronik. Företaget har levererat tjänster inom elektronik, programmering och systemutveckling med hög kvalitet sedan 1978. Detta åstadkommer Svep genom att fokusera på erfarenhet, kompetens, arbetsglädje och långsiktighet. Svep har sitt huvudkontor i Lund och finns även i Helsingborg.