LO

Svepskäl till grund för att avskaffa förmögenhetsbeskattningen

Pressmeddelande   •   Aug 20, 2007 17:12 CEST

De problem som regeringen vill lösa genom att avskaffa förmögenhetsbeskattningen är kraftigt överdrivna eller låter sig lösas på annat sätt. Slopas skatten försvinner dessutom en viktig del i fördelningspolitiken. Det är innebörden av LOs remissvar till regeringen.

LO delar inte uppfattningen att förmögenhetsskatten försvårar för svenska
företag att få tillgång till kapital. Sedan slutet av 1980-talet är
kapitalmarknaden internationell. För svenska företag som uppfyller
internationella avkastningskrav finns en oändligt stor kapitalmarknad.
Detta påverkas inte av den svenska förmögenhetsskatten, eftersom utländska
kapitalägare inte betalar någon svensk förmögenhetsskatt för sina
investeringar i svenska företag.

Regeringen anser också att kontrollen och administrationen av
förmögenhets­skatten är ett problem. I huvudsak handlar det om att
kontrollera de undantag från beskattningen som har införts. Vill man
enbart åtgärda dessa problem, vore det bättre att avskaffa undantagen än
förmögenhetsbeskattningen anser LO.

LO håller med om att det finns problem med dagens utformning av
förmögenhetsskatten. Problemen är dock inte större än att de kan hanteras
genom förändringar i skatten. Ett avskaffande får däremot orättvisa
konsekvenser då inkomster och förmögenheter är alltför ojämnt fördelade i
den svenska ekonomin. En progressiv beskattning av inkomster från såväl
arbete som kapital är därför nödvändig. Idag ger förmögenhetsbeskattningen
statskassan ett årligt tillskott på fem miljarder kronor. Med regeringens
förslag kommer tre miljarder av dessa att tillfalla 90 000 personer, medan
resterande två miljarder fördelas på 150 000 personer. Den stora
majoriteten av befolkningen tjänar ingenting på detta.

För mer information kontakta LOs pressinformation