IMD

Sverige är det mest konkurrenskraftiga landet i EU

Pressmeddelande   •   Maj 22, 2014 11:47 CEST

Idag presenterar den schweiziska managementskolan IMD sin World Competitiveness Yearbook 2014 (WCY), den årliga mätningen av världens mest konkurrenskraftiga länder. Sverige går från fjärde till femte plats, men är fortfarande det mest konkurrenskraftiga landet inom EU. Till Sveriges styrkor i mätningen hör en väl utvecklad infrastruktur inom teknik och vetenskap samt hög standard på utbildning, miljö- och sjukvård.

Resultatet från årets mätning i konkurrenskraft visar att Sverige får positiva resultat gällande ekonomin, den internationella handeln och investeringar där de flesta kriterier bygger på statistisk data. I underkategorin Hälsa och miljö toppar Sverige listan även i år, mycket tack vare satsningarna på hälsovården och åtgärder för att komma till rätta med olika miljöhot. Noterbart är att Sverige även har färre grundskoleelever per lärare än något annat land i mätningen (1:a). Högt bensinpris (51:a), höga levnadsomkostnader (47:a) och hög ungdomsarbetslöshet (44:a) sänker däremot landets konkurrenskraft.

I mätningen har även ett antal svenska företagsledare fått uttala sig om landets konkurrenskraft. Synen är generellt sett mindre positiv än 2013. Detta märks särskilt i faktorerna ”Business Efficiency” och ”Education”. I den senare kategorin kan det vara de negativa resultaten från PISA-undersökningen med efterföljande debatt som slår igenom. Sverige faller hela 21 platser i rankingen av huruvida den naturvetenskapliga undervisningen är tillräckligt bra och hamnar nu på 40:e plats bland de 60 länder som rapporten inkluderar. När det gäller frågan om huruvida skolsystemet motsvarar landets behov, går Sverige från 16:e till 30:e plats.

Till de positiva resultaten hör att företagsledarna samtidigt anser att Sverige erbjuder en hög livskvalitet. Inom den kategorin rankas Sverige på fjärde plats, vilket är en förbättring från fjolårets åttondeplacering. När företagsledarna ombetts vad som gör Sverige attraktivt, rankades den politiska stabiliteten, tillgången till utbildad arbetskraft, det effektiva rättsväsendet och den höga utbildningsnivån högst.

USA behåller sin första plats från 2013 års mätning tack vare en motståndskraftig ekonomi, lägre arbetslöshet och sin dominans inom teknologi och god infrastruktur. Det finns heller inga stora förändringar bland länderna som placerar sig bland de tio mest konkurrenskraftiga. Små ekonomier såsom Schweiz (2), Singapore (3) och Hong Kong (4) fortsätter att blomstra tack vare sin export, företagens effektivitet och innovationsförmågan.

Europa klarar sig överlag bättre än förra året, tack vare sin gradvisa ekonomiska återhämtning. Danmark (9) är nu bland de tio bästa, tillsammans med Schweiz, Sverige (5), Tyskland (6) och Norge (10). Bland Europas perifera ekonomier, stiger Irland (15), Spanien (39) och Portugal (43) i rankingen, medan Italien (46) och Grekland (57) faller.

IMD World Competitiveness Center ranking omfattar i år 60 länder och 338 kriterier som är uppdelade i fyra ”factors” och tjugo ”subfactors”. Två tredjedelar av kriterierna är statistik från internationella eller nationella källor. För att komplettera statistisk data ombeds företagsledare i stora och medelstora svenska och utländska företag i Sverige att utvärdera den verkliga och förväntade konkurrenskraften i en enkät. 

Pressmaterial:
Underlag för World Competitiveness Ranking 2014 och samtliga landsprofiler kan laddas ner via: http://www.worldcompetitiveness.com/press
Lösenord: IMDresults14

IMD, baserat i Schweiz, är en av världens högst rankade handelshögskolor. Med mer än 60 års erfarenhet har IMD en inställning till ledarskapsutbildning som bygger på verklig kunskap i den verkliga världen. IMD erbjuder nytänkande och samarbetsfrämjande lösningar för att bemöta klienternas utmaningar. Vårt perspektiv är internationellt - vi förstår komplexiteten i en global miljö. Verkligt betydelsefullt lärande och utveckling inom ledarskap och företagsledning på IMD gör det möjligt för deltagarna att lära sig mer, ge mer och vara bättre. (www.imd.ch).
IMD är högst rankade inom ledarskapsutbildning utanför USA och ligger på andra plats världen över (Financial Times, 2008-2010). IMD:s MBA (Master of Business Administration) är rankad på andra plats i Europa (The Economist, 2010).