Utrikesdepartementet

Sverige antar strategi för utvecklingssamarbete med Irak

Pressmeddelande   •   Maj 19, 2004 14:39 CEST

Regeringen har idag fattat beslut om den framtida inriktningen av det svenska utvecklingssamarbetet med Irak.

- Vårt stöd till Irak ska bidra till en fredlig utveckling mot en demokratisk rättsstat, stödja en ekonomisk återhämtning och lägga grunden för ett brett samarbete mellan Sverige och Irak, säger biståndsminister Carin Jämtin.

- För att alla tänkta insatser ska kunna genomföras krävs dock att säkerhetsläget förbättras. Trots att utvecklingen är svårförutsägbar är det viktigt med denna beredskap för att stödja Iraks folk, säger Carin Jämtin.

Ramen för det svenska utvecklingssamarbetet med Irak under perioden 2004-2006 föreslås vara högst 400 miljoner kronor, inklusive det humanitära stödet.

Återuppbyggnadsbehoven i Irak är omfattande. De humanitära behoven kvarstår samtidigt som det är av vikt att arbetet med återuppbyggnaden av det irakiska samhället fortsätter. Därför föreslås, förutom fortsatta humanitära insatser, demokrati och mänskliga rättigheter samt infrastruktur som huvudsakliga samarbetsområden. För att stödja kvinnors rättigheter planeras särskilda stöd till det civila samhället.

Det svenska biståndet kommer till betydande del kanaliseras genom multilaterala organisationer, främst via FN och Världsbankens fond "International Reconstruction Fund Facility for Iraq" (IRFF). Facilitetens syfte är att främja god samordning mellan de internationella givarna och den irakiska regeringen samt stärka irakiskt ägarskap av återuppbyggnadsprocessen. Stödet om minst 75 miljoner kronor till faciliteten har givit Sverige en plats i den så kallande givarkommittén och ger därmed Sverige möjligheten att påverka utformningen av facilitetens insatser.

En möjlig sektor för ett kommande bilateralt samarbete är infrastruktur, vilket är ett av de områden FN och Världsbanken prioriterat. Svenska företag har spetskompetens inom detta område och har tidigare erfarenhet från verksamhet i landet som bör tas tillvara. Regeringens förhoppning är att även kunskapen hos de många personer med irakisk bakgrund bosatta i Sverige kan nyttjas i det framtida återuppbyggnadsarbetet av Irak.

Kontakt
John Zanchi
Pressekreterare
08-405 59 39
070-2602664
john.zanchi@foreign.ministry.se

Maria Håkansson
Redaktör
08-405 15 82
0708-66 84 91
maria.hakansson@foreign.ministry.se
Carl Cederström
Departementssekreterare
08-405 32 56